Správny muž

Veľmi veľa sa píše o tom, aký by mal byť muž, ktoré vlastnosti by u neho mali prevládať. Nemusíme vôbec nikde hľadať, stačí si zobrať do rúk Jednotný katolícky spevník, či inú modlitebnú knižku, nájsť si Litánie k svätému Jozefovi a pomodliť sa ich. Pomodliť, nie len tak čítaním, ale nad nimi trochu meditovať.
Každý muž je potomkom svojho Otca; svetlom pre minulé i budúce generácie; ženíchom; šľachetným strážcom všetkých žien; skutočným vychovávateľom svojich detí i žiarivým príkladom pre deti iných; živým morálnym vzorom; hlavou dobre fungujúcej rodiny, mužom spravodlivým, čnostným, nepodvádzajúcim, múdrym a neustále sa vzdelávajúcim; mocným nie v svaloch, ale v morálnych zásadách; poslušným; verným; trpezlivým; neženúcim sa bez akýchkoľvek zábran za materiálnym bohatstvom; príkladom pre všetkých mužov; ozdobou rodinného i domáceho života; nebojácnym ochrancom panien; oporou vlastnej rodiny i nezištným pomocníkom rodinám vo svojom okolí; útechou ubiedených; nádejou pre chorých; mužom stojacim pri umierajúcich; postrachom tých, ktorí si nevážia morálne hodnoty a aktívnym členom svojej Cirkvi, prípadne spoločenstva.
Čo môžem ešte dodať?

Informácie o Milan Škvarenina

Obrázok používateľa Milan Škvarenina

Krátke info o sebe (nepovinné)

Milovník dobrej literatúry, knihovník, zberateľ. Najviac milujem slušných ľudí.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu