Umenie a živá viera

Umelec je človek tvorivý. Často ho v živote stretne nejaká inšpirácia, ktorú nejakým spôsobom vyjadrí,zhmotní. Umelec takto vyjadrí svoj názor na duchovný, myšlienkový alebo materiálny svet. Otvorí svoje srdce, vyleje svoju dušu. Vyjadrí svoj názor, predostrie svoje krédo, v to, čomu verí, čím sa vo svojom živote riadi. Častokrát aj svoju vieru v Živého Boha. Hovoria o tom mnohé chrámy, sakrálne pamiatky, maľby, sochy, hudobné diela,poézia, próza. Sú to hlavne odkazy z minulosti. Ale, má živá viera miesto aj v súčasnom umení ?

Dnešný svet je viac sekulárny. Náboženstvo a viera akoby nemali miesta v súčasnom každodennom živote. Sú z neho vytláčané. Toho odrazom je spravidla aj súčasné umenie. Dnešné galérie moderného umenia, parky, stanice, letiská, nemocnice, necirkevné školy, námestia akoby sa báli pripomenúť človeku, že je tu Niekto, kto človeka miluje. Komu záleží na človeku, komu záleží, aby človek došiel do svojho pozemského aj Nebeského cieľa putovania. Okrem stáročných kultúrnych pamiatok, pomníkov, je veru v dnešných mestách dosť málo moderných výtvarných diel s duchovnou tématikou. Kultúra a umenie je často plné násilia, surovosti, bezcitnosti, bezduchosti a duchovnej plytkosti. Je to nevyhnutné ? Môže niekto s tým niečo urobiť ? A ak môže, tak kto ? Každý z nás dostal nejaké talenty, ktoré môže rozvíjať. Môže tvoriť, vyjadrovať svoje presvedčenie, svoj názor, svoje Krédo. Aj veriaci umelci!!! Veriaci výtvarníci, skladatelia, básnici,spisovatelia. Môžu sa stať Božími spolupracovníkmi na budovaní Božieho kráľovstva na Zemi ! Mám taký názor, že my-veriaci kresťania musíme viac žiť svoju vieru vnútorne, a aj navonok zapájať túto živú vieru viac do svojho každodenného života. Aj na poli umenia. Veriaci umelec má talent, schopnosti, zručnosti, prostriedky a vedomosti na poskytnutie presvedčivého a živého svedectva o Živom Bohu, ktorý pôsobí v jeho osobnom živote. Tu by som veľmi odporúčal prečítať si Apoštolskú exhortáciu: "Christifideles laici". Umenie sa tak môže stať ďaľším účinným nástrojom v rukách veriaceho umelca na šírenie Radostnej zvesti-Evanjelia. Prajem vám veľa šťastia.

PrílohaVeľkosť
kontrastorezolejomalba.jpg37.18 KB

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu