Film: Príbeh zrodenia (Nativity Story)


Hlavnými postavami filmu sú Jozef a Mária i keď kľúčovú rolu tu zohráva samozrejme Boh, pri ktorého zrodení v podobe človeka film vrcholí. Dej sa teda odohráva v dobe pred narodením Krista a krátko po ňom. Hrubé kontúry filmu sa pridŕžajú evanjelií, ale jednotlivé scény pramenia najmä z voľného námetu tvorcov. Preto vo filme môžme vidieť celý príbeh od Zachariášovho onemenia, vyobrazenia života Márie a Jozefa v Nazarete, cez scény, v ktorých sa striedajú ukážky krutých rímskych vyberačov daní, po moci a bohatstve bažiaceho kráľa Herodesa, v konfrontácii s Jozefovou dobrosrdečnosťou a vzdelanosťou troch kráľov z východu.


Jednotlivé scény vo filme zachytávajú zásnuby Márie a Jozefa, anjelovo zvestovanie Márii, že sa jej narodí Boží Syn, stretnutie Márie s Alžbetou, narodenie Jána Krstiteľa, ťažkosti tehotnej Márie, ktorá nebola ešte vydatá, cesta Jozefa a Márie do Betlehema, stretnutie sa Herodesa s tromi mudrcmi. Po príchode do Betlehema môžeme vidieť zúfalé Jozefovo hľadanie prístrešku pre Máriu, ktorá má každú chvíľu rodiť. Nasleduje samotné narodenie Mesiáša a príchod pastierov i kráľov, ktorí mu prišli vzdať úctu. Na konci sa film vracia k udalosti, ktorou film začína a tým je zabíjanie betlehemských chlapcov na príkaz kráľa Herodesa. Úplný záver príbehu patrí do Egypta unikajúcej Svätej rodine.

Nativity Story je zaujímavým, moderným spracovaním udalostí okolo narodenia Spasiteľa. Ako to poznáme z iných pokusov o zachytenie evanjeliovej zvesti, nie je jednoduché urobiť kvalitný film verný evanjeliu a zároveň ho doplniť viacerými scénami, ktorých námet pochádza napríklad zo samotnej kreativity autorov. V tomto prípade sa režisér a ostatní tvorcovia filmu tejto úlohy zhostili celkom dobre, až na asi dva alebo tri prípady, kedy možno silno zapochybovať či by sa zvlášť Mária v danej konkrétnej situácii zachovala, tak ako sa zachovala vo filme (napr. Jozef a Mária dovolia veštici, aby im čítala z ruky).
Réžia:Catherine Hardwicke
Hrajú:Keisha Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass

Tento film na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu