Adorácia - čo mám z toho

Pri úvahe o eucharistickej adorácii ma napadla ako prvá naša nesmrteľná duša.Za druhé som si uvedomil hodnotu Božieho daru v nás a to je naše svedomie. A je tu samozrejme úžasný dar eucharistie. A máme úvod.
Teraz pri čítaní tohto textu sa trochu zastavte a premyslite si, čo tieto tri atribúty kresťanstva znamenajú vo Vás.
No povedzte si sami, nie sú úžasné?
Veď , tá naša duša. No je nesmrteľná. Také neuveriteľné, v dnešnom svete, neskutočné slovo. To predsa nie je možné, povedia niektorí (alebo väčšina?), kto dnes uverí, že je niečo nesmrteľné, dajte s tým pokoj a pod. No ja verím, že je a verím, že je nesmrteľná. Prečo? No lebo to povedal On, môjho života šampión. On Boh, ktorý má už toľkokrát v živote zachránil. Najviac ma zachránil pred mnou samým, pred mojimi túžbami, snami, víziami, ktoré nemali v sebe ,nič Božie, nič nesmrteľné.
Veď uvažujme chvíľu nad pojmom nesmrteľnosti. Predstava, že naše telo je ako schránka, ktorá v sebe ukrýva niečo, čo je nesmrteľné je úžasná, nemyslíte priatelia? Keď sa postavíme k tomu z tohto uhla pohľadu, tak sa mi vtláča myšlienka, že táto schránka, ktorá je dočasná je tu na to, aby v danom čase, na danom mieste a v daných situáciách, ochránila túto nesmrteľnú dušu. Lebo ona je tá, ktorá ponesie naše zásluhy pred Božiu tvár, ona je tá, ktorá bude svedkom našich vzťahov, ona je tá, ktorá môže byť oslávená, alebo stratená. Ona je náš svedok, ona je v nás a ona sme my. My sami. A naša schránka je aj vybavená na ochranu. Schránka = telo, má svaly, má orgány a má rozum. Každé telo je dostatočne pevné na to, aby bolo schopné uchrániť dušu. Každé telo disponuje rozumom, ktorý riadi orgány a údy tela tak aby fungovali. A ešte niečo sme dostali do daru, slobodnú vôľu. To je tiež fascinujúca záležitosť. Je totižto s ňou spojená dôvera Boha v nás. On nám dôveruje, lebo nás miluje. Lebo chce, aby sme dobre zarobili na našej púti, aby sme poslali pred Jeho tvár našu zhodnotenú nesmrteľnú dušu. Boh nám dal slobodnú vôľu a keďže je všemohúci, mohol by nám do nej zasiahnuť, ale neurobí to, lebo je verný svojmu Slovu. Diabol by strašne rád riadil našu slobodnú vôľu, ale nemôže. Tak kto je Láska?
Táto myšlienka stojí za malú úvahu. Predstavme si Boha, ako bankára. Bankár chce získať a tak investuje. Aby mohol investovať musí dôverovať. Vybuduje schránku, vloží do nej nesmrteľnosť, dá jej slobodnú vôľu. A dal aj pravidlá. On sám povedal, ako dobre zarobíme, ako dobre zhodnotíme. Dal nám svoje Božie Slovo. (Dnešný svetský bankár, by nielen investoval, ale ešte by aj povedal, ako uspieť? Takého ja, nepoznám.) Ale Boh nám nielen toto všetko dal, ale keď videl, že blbneme a schádzame z dobrej cesty, poslal svojho Syna, aby nás naučil Láske. A táto Láska, ešte predtým, než sme ju ukrižovali, povedala: „ Dôverujte mi, kto verí vo mňa, neumrie!“. Kto verí vo mňa, pošle ku mne krásny a vznešený nesmrteľný balík. A ja Mu verím. A nechápem, ale sa teším. A nemôžem stále dostatočne pochopiť, že mne tak slabému a nedôveryhodnému, zveril On taký dar, ktorý sa volá nesmrteľná duša. A tu mám prvý dôvod Ho chváliť.
Ak sa modlím Verím v Boha, verím, že vo mne je nesmrteľnosť, ktorá nekončí, ktorá je večná. Ó Otec, ty si mi zveril túto nesmrteľnú dušu a ja viem, že očakávaš , že sa k Tebe vráti. Prosím Ťa daj, aby sa vrátila krásna a plná vzťahov, ktoré sú a budú na Tvoju oslavu.

Vzťahy. To jediné bude svedčiť o nás. Pred Božou bránou sa nebudú pozerať na to, koľko so sebou vlečieme domov, koľko máme áut a akú sme zanechali výšku nášho konta. Jediné podľa čoho bude vážená naša nesmrteľná duša, budú naše vzťahy. Vzťahy s ľuďmi a vzťah k Bohu. Koľko dobra si učinil, koľko ľudí si zaodel a nakŕmil. Koľko si udelil dobrých rád a koľko si „ spáchal“ dobrých skutkov. Akú váhu majú tvoje činy, ako si deti vychoval a ako na život pripravil. A ... tak ďalej.Ale hlavne, len koľko dobra si vykonal. Ale okrem vzťahu k ľuďom je tu aj vzťah k Bohu.
A tu je pre mňa druhý dôvod Ho chváliť. Lebo si neviem predstaviť ako budem tvoriť vzťah s niekým, ak nebudem s ním. Ak ho nebudem počúvať a on nebude počúvať mňa. Ak sa mu nemôžem vyplakať a ak nemôžem vidieť aj jeho plač. Ja k vzťahu potrebujem počuť aj jeho radosť a povedať mu svoju radosť. Ale on je Boh, On s veľkým O. On, ktorého meno má váhu, On pred ktorým si mám potrebu vyzuť obuv, pred ktorým sa bojím dvihnúť zrak. On, môj Boh.
Neuchvacuje Vás to? Veď každý kto adoruje a modlí sa, môže povedať : „ Ja mám vzťah s najmocnejšim, najdokonalejším, s najláskavejším a najväčším dobrom vo vesmíre. Ja mám vzťah s Bohom, mojím Stvoriteľom a Otcom. Mám Otcovu lásku, Synovu pomocnú ruku a sprevádza ma Boži Duch.“
A tu je pre mňa tretí dôvod Ho chváliť.
Niekto možno povie, to je úžasné, čo tu píšeš, ale ako sa On, Boh rozpráva s Tebou. No a sme pri nádhernom Božom dare, svedomí. Darmo bude hocikto kričať ja nemám problém, ja mám úplný pokoj, vo mne je ticho. My čo veríme, vieme, že to hlas Ducha svätého v nás, v našom svedomí vie pôsobiť a pôsobí, ak mu to dovolíme. Ak vidíte celkovo šťastného, vysmiateho človeka povieme si, že je plný pokoja, plný pôsobenia Ducha. Aj človek utrápený môže cítiť hlas Božieho Ducha, len mu to musí dovoliť a vytvoriť podmienky, pre vzťah.
Ak poznáme v akých podmienky vieme cítiť a počuť Boží hlas, vieme z Písma, že je to hlas vo vánku, hlas v tichu, hlas v samote na kopci a pod.A je tu záver. Verím, že moja duša je. Verím, že je nesmrteľná. Verím, že len moje vzťahy a ich kvalita dobra ma spasí. Viem, že vzťahy sa budujú. Samé od seba nevzniká nič, aj veľký Stvoriteľ dal impulz. Verím, že Božie impulzy, moje svedomie je dar. Viem a svedčím, že to funguje. A sme na konci.
Alfa a omega. Začiatok a koniec. Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha. A Boh nám dal svojho jediného Syna a ten nám zanechal Eucharistiu. Seba samého. On môjho srdca šampión, zostupuje ku mne a je prítomný v chlebe Eucharistie. A ja mám s ním vzťah. Jeden z najúžasnejších, ktorý sa dá na zemi prežiť. Môžete do neho bez strachu investovať, všetko, všetko čo je dobrom.
Dosvedčujem, že Vás vypočuje, že Vás poteší, povzbudí, zdvihne z prachu, nezanechá, ochráni. Dosvedčujem, že On chce byť s Vami, len príďte aj vy k Nemu. Nebojte sa, majte pokoru a úctu, lásku a radosť, buďte otvorení počúvať a hľadajte ticho. On prichádza v tichu a prináša pokoj. To Vám dosvedčujem a viem, že aj iní omnoho povolanejší. My Vám dosvedčujeme, že Boh je živý, že je osobný a je tu pre nás. Stačí sa na chvíľu zastaviť.
A my máme kde, celý deň, v chráme našej Matky, kráľovnej pokoja v Košiciach.

Informácie o Slavomír Matlák

Obrázok používateľa Slavomír Matlák

Krátke info o sebe (nepovinné)

Otec dvoch synov 18 a 15.Pracujem resp.podnikam v dvoch odvetviach ako vyrobca nabytka v mensom a ako prevadzkovatel zdravotnickeho zariadenia, ambulancia, ako manazer v hlavnej naplni dna.Mojim konickom je sokoliarstvo.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu