Voliť - kreťanská a občianska povinnosť !

Občas plačeme, že akú svetskú vrchnosť sme dostali. Robia čudné veci, a nás presviedčajú, že je to pre naše dobro. Keď zistíme, že to ovocie našej vrchnosti chutí ako ostružliny, nadávame na túto vrchnosť s pocitom oprávnenia. Ale sme my tiež bez viny?...

Slobodné voľby. Tie slová sa nám zdali pred novembrom 1989 akosi cudzie. Nečudo - veď u nás bola pri moci komunistická totalitná vláda. Vtedy sme azda mohli povedať, že my nie sme na vine. Ale dnes? Máme demokraciu,a volíme ľudí, ktorí často robia rozhodnutia, s ktorými poriadny človek nemôže súhlasiť. A keď sa ozve, súčasná moc argumentuje tým, že veď bola zvolená v slobodných voľbách ! Kto ju zvolil? My občania Slovenska! Väčšina občanov Slovenska sa hlási ku kresťanstvu, ale keď idú voliť vyberajú ľavicových politikov, ktorí potom pretláčajú do práva zákony podľa GENDER-ideológie, alebo iné nesprávne zákony a nariadenia. A keď sa ľudia ozvú v proteste, ako v Košiciach v pochode za život, tak predstavitelia ľavicovej vlády ich znevažujú a vysmievajú!
Tým sa vysmievajú všetkým kresťanom! Aj tým, ktorí ich volili!
Ak berieme štatistiky vážne, na Slovensku je okolo 80% občanov a s kresťanskou vierov. Kde boli pri voľbách? Koho volili? Tých, ktorí sa im potom vysmievajú do očí zákonmi proti Bohu?
Niekto si azda pomyslí, že keď nepôjde voliť, tak nemá vinu na situácii. Ale práve vtedy, keď nejde voliť strany s kresťanskými hodnotami, dáva svoj hlas svojim nepriateľom!!! A nepriateľom svojej spásy!!! To je tiež hriech zanedbávania dobrého!
Nehovorím, že kresťansky orientované strany sú bez chýb, ale tieto aspoň svojou politikou nepodporujú protikresťanské zákony!
Zamyslime sa nad tým!...

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu