...návrat do školy, alebo aká je dnešná škola?

Určite väčšina z nás nemá či nemala rada návrat do školských lavíc po dvoch mesiacov zábavy, bezstarostných dní.
Dnes som sa opýtal jedného z mladších kolegov z miništrantských radov, či sa teší do školy a či má nakúpené už zošity. Jeho odpoveď ma ani neprekvapila, bola jednoznačná ,,Nie, ešte je čas..."
Človek ak ho čaká niečo nepríjemné, niečo čo nemá rád, rád to odsúva na druhý deň. Áno mnohé neriešené veci sa dajú odložiť, či skryť pod koberec. Ale návrat do školských lavíc sa nedá odložiť. Ten deň nastáva 2.septembra.
Dnešné slovenské školstvo sa nachádza vo fáze n-tej reformy. Reforma ktorá má priniesť viac poznatkov, zážitky z vyučovania, má priniesť aj menej hodín náboženskej výchovy v niektorých ročníkoch škôl. Toto je reforma slovenskej školy. Škola bez viery, založená iba na teoretizme a výchove bez Boha, viery, bez rešpektovania slovenských tradícií.
V istom prieskume bolo konštatované, že počet počítačov na našich školách sa zvyšuje, ale komunikačné schopnosti žiakov sa zhoršujú. Naša škola nie je o komunikácií, ale o memorovaní poznatkov vedy, výskumu, literárnych diel,...
Naša škola a školstvo chce byť moderné, prajme mu aby sa to podarilo.
Na záver prajem, aby tento nový šk. rok bol pre vás naplnený novými a užitočnými poznatkami, vedomosťami, skúsenosťami.

Svoj názor môžete vyjadriť aj prostredníctvom fóra na: www.minspravodaj.wz.cz

Informácie o Stanislav Rentka

Obrázok používateľa Stanislav Rentka

Krátke info o sebe (nepovinné)

Zaujímam sa o všetko čo súvisí s Cirkvou, farnosťou, ekonomikou

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu