Mt 8, 5-10

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:
„Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“
On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu,
ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.
Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov.
Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde;
a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal:
„Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.
Mt 8, 5-10 (z evanjelia na dnešný deň)

***
Stotník je vojak, teda človek,
ktorý životné situácie neprežíva príliš emotívne,
ale pritom má oči a srdce na pravom mieste.
Vidí, že jeho sluha je ochrnutý a trpí, preto prichádza s prosbou za Ježišom.
Tak po vojensky,
ako keď svojmu nadriadenému podáva hlásenie o stave posádky, hovorí:
"Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí."
A vojak sa v stotníkovi nezaprie ani potom, čo mu Ježiš povie:
" Prídem a uzdravím ho."
Uvedomuje si, s kým má do činenia a s rešpektom hovorí:
"Pane, nie som hodný... ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie."

Stotník mal svoju skúsenosť a na nej postavil aj svoju vieru v Ježišovu moc.
A prekvapil Ježiša.
Aj my máme skúsenosti, na ktorých môžeme postaviť svoju vieru.
A možno tiež prekvapujeme Ježiša - tým, ako ľahko na ne zabúdame...

Informácie o Margita Žiaková

Obrázok používateľa Margita Žiaková

Krátke info o sebe (nepovinné)

Niekedy potrebujem počúvať. Niekedy potrebujem vidieť. Niekedy potrebujem hovoriť. Neviem ale, či vždy viem, kedy je ten správny čas na počúvanie, videnie, hovorenie.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu