Pápež František vo farnosti Tor Bella Monaca: Nie pokrytectvu

Môže mi Ježiš dôverovať? Môže mi dôverovať, alebo som človekom dvoch tvárí? Tvárim sa ako katolík, ktorý je blízko Cirkvi, no potom žijem ako pohan? - ‚Veď Ježiš o tom nevie, nikto mu to predsa nepôjde vyrozprávať.‛ - On to vie. «Nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.» Ježiš pozná všetko to, čo je v hĺbke nášho srdca: Ježiša nemôžeme oklamať. Nemôžeme sa pred ním tváriť, že sme svätí, zavrieť oči a tváriť sa tak, a následne viesť život, ktorý nie je takým, aký si on želá. A on to vie. Všetci vieme, ako Ježiš nazýval týchto ľudí s dvojitou tvárou: pokrytci.

Dnes nám prospeje vstúpiť si do srdca a hľadieť na Ježiša. Povedať mu: ‚Pozri Pane, sú tu dobré veci, no sú tu aj veci nedobré. Ježiš, dôveruješ mi? Som hriešnikom...‛ Tohto sa Ježiš nezľakne. Ak mu povieš: ‚som hriešnikom‛, nevyľaká sa. To, čo ho odpudzuje, je dvojitá tvár: tváriť sa spravodlivo, aby sme zakryli skrytý hriech. ‚Ja však chodím každú nedeľu do kostola, a ja...‛ Áno, toto všetko môžeme povedať. No ak tvoje srdce nie je spravodlivé, ak nekonáš spravodlivo, ak nemiluješ tých, ktorí potrebujú lásku, ak nežiješ podľa ducha blahoslavenstiev, nie si katolíkom. Si pokrytcom. Prvá otázka: Môže mi Ježiš dôverovať? V modlitbe sa ho opýtajme: Pane, dôveruješ mi?

Po druhé: gesto. Keď si vstúpime do srdca, nájdeme veci, ktoré nie sú dobré, ako keď Ježiš našiel v Chráme nečistotu obchodovania, kšeftárov. Aj v našom vnútri sú nečistoty, sú tam hriechy sebectva, nadradenosti, pýchy, žiadostivosti, závisti, žiarlivostí... mnoho hriechov! Môžeme tiež pokračovať v dialógu s Ježišom: ‚Ježiš, dôveruješ mi? Chcem, aby si mi dôveroval. Otvorím ti dvere a ty, očisti moju dušu.‛ Prosme Pána, aby tak, ako šiel vyčistiť Chrám, prišiel očistiť dušu. Predstavujeme si, že príde s povrázkovým bičom... Nie, s ním dušu nečistí! Viete, čo je to za bič, s ktorým Ježiš čistí našu dušu? Milosrdenstvo. Otvorte srdce Ježišovmu milosrdenstvu! Povedzte: ‚Ježiš, pozri na túto špinu! Príď a očisťuj. Očisťuj tvojím milosrdenstvom, tvojimi nežnými slovami, očisťuj tvojím pohladením.‛ A ak otvoríme srdce Ježišovmu milosrdenstvu, aby očistil naše srdce, našu dušu, Ježiš nám bude dôverovať.“

František

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu