P. Raniero Cantalamessa na Veľký piatok

Nám však dnes nie je dovolené, aby sme obviňovali. Zradili by sme tým tajomstvo, ktoré slávime. Ježiš zomrel zvolajúc: «Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia» (Lk 23,34). Táto modlitba nebola jednoducho zašepkaná okrajom perí, ale vykríknutá, aby ju bolo dobre počuť. Dokonca, nie je ani modlitbou, je dôraznou žiadosťou, vyslovenou s autoritou, ktorá pochádza z toho, že je Synom: «Otče, odpusť im!». A pretože on sám povedal, že Otec vypočuje každú jeho modlitbu (Jn 11,42), treba nám veriť, že vypočul aj túto jeho poslednú modlitbu z kríža, a teda, Kristovým katom Boh odpustil (samozrejme, že nie bez toho, aby to najprv oľutovali) a sú s ním v raji, aby naveky svedčili o tom, kam až dokázala zájsť Božia láska .

Nevedomosť sa dala priznať výlučne vojakom. No Ježišova modlitba sa neobmedzuje iba na nich. Božská veľkosť jeho odpustenia spočíva v tom, že sa ponúka aj svojim najurputnejším nepriateľom. Práve voči nim uplatňuje ospravedlnenie nevedomosti. Aj keď konali ľstivo a zlomyseľne, v skutočnosti nevedeli, čo robili, nemali v úmysle pribiť na kríž človeka, ktorý bol naozaj Mesiáš a Boží Syn! Namiesto toho, aby obviňoval svojich protivníkov, alebo aby namiesto odpustenia žiadal od nebeského Otca pomstu, on ich obhajuje.  

Jeho príklad privádza jeho učeníkov k bezhraničnej veľkorysosti. Odpustenie s takou istou veľkodušnosťou nemôže jednoducho znamenať negatívny postoj, ktorým sa zriekame chcenia zla pre toho, ktorý spôsobuje zlo; musí sa naopak pretaviť do pozitívnej vôle preukázať im dobro, a ak nie iné, aspoň modlitbou k Bohu v ich prospech. «Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú» (Mt 5,44). Toto odpustenie sa nemôže uspokojiť s nádejou na Boží trest. Musí byť podnietené láskou, ktorá ospravedlňuje blížneho, avšak bez toho, aby zatvárala oči pred pravdou, a má sa snažiť zastaviť tých, ktorí pôsobia zlo, takým spôsobom, aby už viac neškodili iným a ani sebe samým.  

Chceli by sme vysloviť: «Pane, žiadaš od nás nemožné!». Odpovedal by nám: «Viem, ale zomrel som, aby som vám mohol dať to, o čo vás žiadam. Nedal som vám iba prikázanie odpúšťať, a ani samotný hrdinský príklad odpustenia. Svojou smrťou som pre vás získal milosť, ktorá vás urobí schopnými odpúšťať. Nenechal som svetu iba učenie o milosrdenstve, ako to urobili mnohí iní. Som aj Boh a nechal som pre vás z mojej smrti vytrysknúť prúdy milosrdenstva. Z nich môžete čerpať plnými dlaňami v jubilejnom roku milosrdenstva, ktorý je pred vami».

Text zverejneny na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu