Horlivosť a rekreácia, alebo horlivosť a vyhorenie?

Vyhorenie ... To je nočná mora mnohých aktívnych ľudí, ktorí svoje srdce a sily dávajú do služby Bohu a blížnym. Rastie počet vyhorených, a pohľad na nich je smutný. Neteší ani nášho Pána...

Človek si spomenie na slová Pána Ježiša:

...v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
( Rim 12,11) Mnohí veľmi horlivo nastupujú do služby Pánovi. Sú aktívni, horliví... Majú veľa aktivít. Snáď sa aj tešia, ako veľa robia pre Cirkev a pre Pána. Potom príde obdobie únavy. Zrazu človek nevládze robiť a organizovať aktivity a akcie tak intenzívne ako pred tým. Radosť chýba - nasleduje vyhorenie.,.Čo teraz?
Pre mnohých je veľkou inšpiráciou aj Starý Zákon. Taká Kniha prísloví hovorí aj tieto slová:

1 Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
2 Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.
3 Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať.
4 Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.
5 Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene. Svoj čas má objímať sa, svojčas má zdržovať sa objatia.
6 Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj časmá niečo odhodiť.
7 Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať. Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť.
8 Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť. Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.
( Kaz 3, 1 - 8 )

Môžeme sa poučiť aj zo Starého Zákona aj v tejto veci. Voľne môžeme povedať podľa inšpirácie: " Svoj čas má byť aktívny, svoj čas má byť pokojný. Svoj čas má pracovať, svoj čas má aj oddychovať... " Znamená to, že môžeme ochabnúť ? Nie !!! Nemusíme ochabovať !!! Aj Pán Ježiš povedal farizejom : " Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: " Hľa pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov ! No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. ".( Mt 11,19).
Po veľkých aktivitách, keď sme vyčerpaní, spomeňme si na Ježišove slová a zregenerujme si sily.
Takže, nie horlivosť a vyhorenie,ale horlivosť a rekreácia ! A ku tomu nezabudnime čerpať sily zo sviatostí ! To je základ. Potom aj zastavenie na chvíľu pre načerpanie síl do ďalšej služby Pánovi. A zase naspäť do služby!

A tak sa oboje zachová !
Aj aktivity prinesú dobré ovocie, aj človek sa zachová.

Veď aj ovečka sa musí napásť, nie len dojiť! Napásť , a potom výborná dojivosť !
Tak aj veriaci... Veď, ... múdrosť ospravedlňujú jej skutky. Potom zase do akcií pre Pána !

Toto nie je proti Pánovi...

Takže byť horlivý pre Pána, keď je únava - treba rekreáciu, načerpať sily - a znova horlivo do aktivít, do akcií a do roboty pre Pána !

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu