Žijeme v pornokultúre. Budeme deti pred ňou chrániť alebo ich budeme ohrozovať našou pasivitou?

Brožúrka Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu podľa viacerých nie je vhodná ani pre mládež na stredných školách, preto som sa rozhodol zmeniť reklamnú stratégiu a zamerať sa na nové cieľové skupiny...

pregnant-453200_1920

Pravdupovediac, tomuto článku sa už niekoľko dní vyhýbam. Viaceré ohlasy ma však utvrdili v tom, že je dôležité tento text zverejniť minimálne ako príspevok do diskusie. Po vydaní brožúrky Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu počúvam od niektorých ľudí, že kniha nie je vhodná ani pre starších žiakov ZŠ. Od ďalších, že nie je vhodná ani pre stredoškolákov a dokonca, že by sa mala dávať čítať až snúbencom. Týchto ľudí poburuje v prvom rade kapitola s názvom Pohlavný život.

Pre začiatok chcem uviesť, že považujem za dôležité podávať deťom a mládeži informácie o sexualite primerané veku a vhodným spôsobom. V ideálnom prípade, aby bola táto problematika podávaná deťom a mládeži zo strany rodičov a témy týkajúce sa pohlavného života až v snúbeneckej príprave. To je ideálny stav. Okolitý svet žiaľ neumožňuje v súčasnej dobe, aby stačilo podávať väčšinu týchto informácií týmto spôsobom.

Kde to viazne?
Kladiem si jednu otázku úzko súvisiacu s celým šumom okolo existencie stránky zdravysex.sk a vydaním brožúrky Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu. Ako je možné, že za dvadsať rokov od pádu komunizmu, neboli kresťania schopní vytvoriť na internete sexuálnu výchovu, ktorá by bola protiváhou blábolom od Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a iných podobných suterénov? Prečo biskupi nevyčlenili pre túto úlohu aspoň jedného kňaza, ktorý by to mal na starosti? Alebo kľudne aj laika, najlepšie nejakého odborníka. Faktom totiž je, že až v roku 2011 vznikli stránky coskolaneuci.sk a zdravysex.sk, za ktorými stáli dvaja katolícki laici a stránky vznikli v podstate z ich vlastnej iniciatívy. Stránky popisujúce prirodzené metódy plánovania rodičovstva, ktoré dovtedy existovali, boli nedostatočným zdrojom informácií, ktoré sa mladí potrebujú v období dospievania dozvedieť. Bol tu dvadsať rokov priestor a v podstate stále je, aby sa vytvorilo niečo lepšie, ak tie existujúce stránky nie sú pre niektorých ľudí vyhovujúce.

Od Mareka Iskru som dostal 22.2.2016 v odpovedi aj pripomienku k tomuto odseku. Myslím, že je vhodné túto pripomienku uverejniť, aby nevznikal dojem, že Cirkev nebola v tejto oblasti vo viacerých smeroch aktívna: Poznám niekoľko dobrých projektov ktoré sa venujú výchove k manželstvu a rodičovstvu. Osobne oceňujem predovšetkým dlhoročné angažovanie o. Pavla Hudáka vo Vysokej nad Úhom: www.domcek.org alebo skupinu priateľov „Spoločenstva Karola Wojtylu“: www.teologiatela.sk ... Poznám programy v ktorých téma výchovy k manželstvu a rodičovstvu je zapracovaná do stretnutí s animátormi eRka (http://www.zachej.sk/produkt/7579/teologia-jehojej-tela/) , alebo cyklus už vyše 130 relácií na Rádiu Lumen v rámci rubriky „Teológia tela“ a „Sv. Ján Pavol II. pápež rodiny“ ktorý je vysielaný pravidelne v nedeľu o 10:00 hod.
Na Slovensku vďaka podobným iniciatívam sa bratia Redemtoristi pozvali zo Spojených Štátov Katrin Zeno: (absolventku Inštitútu JPII. vo Washingtone): http://www.smn.sk/kz/ , boli publikované viaceré knihy v Slovenčine, aktívne pracujeme s lektormi prirodzených metód, sú tu projekty pre animátorov ako napr.: http://tas-ka.sk/; alebo http://www.teenstar.sk, ci relácie na TV LUX: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/cisty-rok; a mnohé ďalšie o ktorých možno ešte neviem...

Moja rekacia na pripomienku z 22.2.2016: Po rozhovoroch s mnohými mladými ľuďmi viem, že mnohých pozitívne ovplyvnila činnosť Pavla Hudáka. Zvlášť jeho CD nosiče, ktoré šíril so svojimi prednáškami, ktoré boli prínosom pre množstvo mladých ľudí. Priznám sa, že na toto som pri písaní textu pozabudol. Osobne som bol v mladosti tiež ovplyvnený prednáškami Pavla Hudáka. Ale spomínam si ako viaceré jeho odpovede na otázky, s ktorými som sa stretával, boli nedostatočné. Práve aj otázky viac z biologickej, respektíve fyziologickej sféry. Alebo si spomínam na tému homosexuality a tému antikoncepcie, ktorá bola spracovaná v materiáloch Pavla Hudáka, ale bola spracovaná veľmi slabo. Nenachádzal som tam rozumné vysvetlenie viacerých postojov, ktoré Katolícka cirkev zastáva.
Pastoračné mládežnícke centrá ako napríklad to vo Vysokej nad Uhom sú veľkým prínosom. Pre veľkú časť mladých, ktorí sa do takýchto centier nikdy nedostanú je však dobré, aby existovala dostupná ucelená výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu, buď na internete alebo v inej podobe, ku ktorej by mali jednoduchý prístup. Túto úlohu na internete plnia práve stránky coskolaneuci.sk a zdravysex.sk. Ďalšie stránky, ktoré uvádzate nemajú takú ucelenú štruktúru k téme sexuality a neumožňujú jednoducho si nájsť odpovede na otázky, ktoré ľudia ohľadom sexuality majú.
Teológia tela je veľmi hodnotné dielo, avšak jazyk používaný v Teológii tela je veľa krát vzdialený bežným ľuďom, zvlášť dospievajúcim. Ak chceme, aby Teológia tela nezostala len peknou a hodnotnou teóriou, treba veci podávať pre 99% ľudí zrozumiteľnejším, bližším spôsobom.

Realita, ktorú mnohí nevidia alebo nechcú vidieť
Dospievajúcim je dnes žiaľ v masovej miere podávaná problematika sexuality vulgárnym spôsobom. Množstvo detí už na základných školách, nevynímajúc ani cirkevné základné školy, konzumuje cez smartfóny, tablety a počítače tvrdú pornografiu, pravidelne masturbujú a nevidia v tom nič zlé, dievčatá sa nevhodne obliekajú, pričom ani nerozumejú prečo je ich obliekanie nevhodné. Realitou je, že mnoho hlavne dievčat vo vyšších ročníkoch na druhom stupni základných škôl buď žijú aktívnym pohlavným životom alebo majú za sebou minimálne už prvé sexuálne skúsenosti. Mládež z druhého stupňa ZŠ si napríklad cez sociálne siete píše alebo rozpráva o tom kedy by už v blízkej dobe mohli mať spolu pohlavný styk. Dievčatá sa nafotia v spodnej bielizni a posielajú takéto fotky svojim chlapcom, prípadne chlapec si odfotí trenírky (ale nie preto, aby ukázal, aký najnovší model má) a posiela také fotky dievčaťu. Takto nejako funguje dnes mládež a žiaľ nie sú to len ojedinelé výnimky. Pätnásť, šestnásťročné dievčatá dnes bežne uvažujú o samovražde pri sklamaní z partnerského sexuálneho spolužitia alebo o potrate pri nechcenom tehotenstve, keď zlyhá antikoncepcia, ktorá dnes patrí k bežnej výbave aj mladších tínedžeriek. Nie je náhoda, že zhruba 40% detí sa na Slovensku rodí mimo manželstva a približne polovica spomedzi zosobášených párov sa rozvádza. Tieto problémy neobchádzajú žiaľ ani kresťanské rodiny. Je tu silný signál, že nielen, že je tu významný patologický vplyv médií, módy a všeličoho iného, ale je to aj signál, že sa tu niečo veľmi dôležité zanedbáva. Budeme to čo sa deje na základných školách prehliadať a nezareagujeme primerane?

Na hodinách náboženstva alebo pri spovediach sa problematika sexuality preberá nedostatočne. V prípade hodín náboženstva je tak zahadzovaná obrovská príležitosť odkomunikovať tieto dôležité veci mladým. To hovorím s plnou vážnosťou ako človek, ktorý desiatky rokov žije v Cirkvi. Česť výnimkám, ktoré túto problematiku vysvetľujú oveľa zodpovednejšie ako drvivá väčšina. Spomínam to tu aj preto, lebo s odvolávaním sa na spovede a hodiny náboženstva som sa neraz stretol aj pri oslovení kňazov a biskupov. Kňazov v súvislosti s brožúrkou a biskupov ohľadom dnešnej vulgárnej módy, aby viac poukázali na nevhodnosť určitého spôsobu obliekania napríklad pri kázňach alebo v pastierskom liste, pričom odpoveďou bolo buď mlčanie alebo odvolávanie sa na spovede a hodiny náboženstva, kde je vraj problematika vysvetľovaná dostatočne.

Keď sa niekto v súčasnej vážnej situácii vyjadrí, že nie je vhodné hovoriť dospievajúcej mládeži na druhom stupni základných škôl ani dôstojným, slušným spôsobom o pohlavnom styku a veciach s tým súvisiacich, tak možno povedať, že takýto človek je odtrhnutý od reality dnešných dní. Treba si uvedomiť, že žijeme v kultúre, kde keď sa informácie deťom a mládeži, napríklad tým starším už aj na druhom stupni ZŠ, nepodajú úctivým spôsobom, potom budú mať informácie podané o týchto témach len vulgárnym a totálne skresleným spôsobom. Súčasná tragická situácia rodín a partnerských osudov je do značnej miery výsledkom mlčania a pasivity v oblasti osvety dotýkajúcej sa sexuálnej výchovy. V kresťanských rodinách zažívajú mnohí sklamanie, keď ich deti alebo vnúčatá žijú "nadivoko" alebo keď sa ich deti v tiež nie nevýznamnej miere rozvádzajú. Možno sa pýtať do akej miery sa rozprávalo a vysvetľovalo o témach zo sféry sexuality v týchto rodinách? Nemôžu si tieto rodiny za osudy svojich detí do značnej miery samé svojou pasivitou a mlčaním v tejto oblasti?

Otázka už dnes nestojí teda tak, či sa majú deti vo vyšších ročníkoch na ZŠ alebo na strednej škole dozvedieť napríklad aj o priebehu pohlavného styku určité informácie. Dnes tieto informácie sú deťom podávané, buď verbálne alebo aj vizuálne, a len máloktoré sa im vyhne. Otázka stojí tak, či deti ponecháme v stave, že im boli podané tieto informácie vulgárne a samé to musia nejako spracovať alebo im vysvetlíme tieto veci aj dôstojným, slušným spôsobom. Mladí môžu vnímať ako neférové konanie, keď sa im budú určité informácie o fyziologických procesoch zatajovať, o ktorých už "vedia svoje" a môžu stratiť dôveru v poskytovateľa informácií.

Mnohí rodičia sa tvária, že ich detí sa to netýka, iní zas skutočne žijú v ilúzii, pretože sami ledva vedia kde sa zapína počítač, nie aby ešte vedeli kontrolovať aktivitu svojich detí na dnešných elektronických multimediálnych zariadeniach.
Vedia rodičia čo všetko ich deti čítajú a pozerajú na internete? Vedia rodičia ako skontrolovať históriu toho čo dieťa na počítači robilo? A aj to aspoň občas robia? Poznajú a používajú rodičia nástroje, ktoré im pomôžu poznať históriu aktivity ich dieťaťa na internete a celkovo na počítači, aj keď dieťa viaceré veci z histórie vymaže? Toto sú dôležité otázky, najmä v dnešnej dobe, lebo možno počuť rodičov ako sa vyjadrujú, že veď mnohé problémy dnešnej doby sa ich detí netýkajú. Možno sa pýtať, či si to mnohí rodičia len myslia alebo to majú aj nejako preverené? Je pekné dôverovať, ale pravidelne možno počuť ako deti aj z tých kvázi dobrých rodín klamú. Vtedy je normálne, že človeku prichádzajú na um aj takéto úvahy a horeuvedené otázky. Nejedni rodičia sú veľmi naivní a boli by šokovaní, keby vedeli v čom všetkom sú ich deti namočené.

Pasivitou v súvislosti s neinformovaním sú vedení mladí do záhuby. A táto pasivita je aj na začiatku takých obrovských tragédií ako sú rozvod a potrat, kde napríklad dieťa príde pri rozvode o druhého milovaného rodiča alebo kde dieťa je ponechané na zabitie svojou vlastnou matkou pri potrate. Kľúč k boju proti potratom, neželaným tehotenstvám, rozvodom a inému deviantnému jednaniu v súvislosti so sexualitou spočíva v prvom rade v privádzaní mladých ľudí ku Kristovi a vo vysvetľovaní im problematiky sexuality dôstojným a pravdivým spôsobom.

Ďalší dôvod prečo vysvetliť dospievajúcej mládeži v brožúrke aj základné fyziologické veci, aj čo sa týka pohlavného styku, je ten, že drvivá väčšina z nich sa k ďalšej hodnotnej literatúre z tejto oblasti už nikdy nedostane. Oprieť sa dá o výpovede mladých aj starších ľudí, keď sa ich opýtate čo k tejto téme počas svojho života čítali. Za veľa hovoria aj samotné morálne postoje ľudí, ktoré sú neraz jedna veľká katastrofa.

Ešte jeden dôvod prečo má význam spomínať aj priebeh pohlavného styku je ten, že veľa mužov nechápe odlišné prežívanie priebehu pohlavného styku u žien. Nepoznajú význam predohry a význam jej dlhšieho trvania pre dobro žien. Mnoho žien potom zakúša v manželskom živote, že muži sa na nich len "odbavujú". I keď koreň takéhoto prístupu u muža leži zrejme v nejakej inej oblasti, veľa krát nedostatočné poznatky z oblasti sexuality hrajú tiež svoju rolu.

Rodičia a vychovávatelia, ktorí dostanú brožúrku Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu majú vždy možnosť pre dialóg s deťmi o tom čo považujú za vekovo vhodné pre svoje deti.

Pri svätej omši sa pravidelne v úvode vyznávame zo zanedbávania dobrého. Ak to myslíme vážne, mali by sme sa pričiniť, aby sme nezanedbávali šírenie osvety v oblasti výchovy k láske, manželstvu a rodičovstvu.

Čítanie Biblie
Túto časť uvádzam pre určité zamyslenie sa tých, ktorí sú pobúrení Výchovou k láske, manželstvu a rodičovstvu. Skúste si teraz sami pre seba odpovedať na otázku, či by ste ôsmakov, deviatakov alebo stredoškolákov, respektíve birmovancov nechali čítať si verše z Biblie bez dohľadu nejakej dospelej osoby. Ak ste odpovedali kladne, prečítajte si ešte nasledovné riadky.

V Biblii, v Starom zákone je napríklad napísané ako Lótove dcéry obcovali so svojim opitým otcom, Dávidov syn Amnon znásilnil svoju sestru, Onan vylieval svoje semeno na zem, Šalamún mal celkom slušný hárem a to nebol jediný takýto zberateľ. Ak sa nemýlim, Lót vydal svoju dcéru na znásilnenie mužom mesta, keď tí požadovali najskôr, aby im vydal na obcovanie jeho mužských hostí. Ak dávate dospievajúcim mladým čítať Bibliu aj so Starým zákonom, tak hrozí, že sa dostanú aj k týmto veršom.
Vo Svätom Písme v celom Starom zákone sa podľa BK(viď poznámku) napríklad ohanbiu venuje pozornosť na 74 miestach! Ale závisí od prekladu, pretože ohanbie môže byť napríklad nahradené výrazom "nahota".
V Biblii môžme nájsť aj takéto okvetné opisy: "Rozmnožovala svoju necudnosť, lebo sa rozpamätala na dni svojej mladosti, keď smilnila v egyptskej krajine. Zahorela k ich rozkošníkom, ktorých telo je ako telo oslov a ich výron je ako výron žrebcov. Vyhľadala si zločin svojej mladosti, keď ti Egypťania chytali prsia, stláčali tvoje mladistvé prsníky." (Ez 23, 19...)

--------------
BK – M. Bič, J. B. Souček, Biblická konkordance. Kalich, Praha 1961-1967.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu