Štrnásty marec 2016

Ahoj, v dnešný deň a pri príležitosti blížiaceho sa 14. marca by som opäť raz rada ocitovala Dr. Jozefa Tisa.
Zaujalo ma, že uvádza, ako „katolicizmus pozdvihol ženské pohlavie zo stavu otroctva (...) S postupom katolicizmu stúpala i úcta ženského pohlavia.“
Na inom mieste si kvôli niektorým mužom povzdychne:
„Nevieme sa úplne zbaviť (...) predpojatia, že vraj ,žene varechu!´“
Ďalej tvrdí:
„Kresťanská náuka čo najrozhodnejšie stojí na základe rovnoprávnosti muža a ženy“ a „írečitá kresťanská myšlienka je, čo moderná doba pod emancipáciou žien na povrch hodila.“
Veľmi sa mi páči aj tento citát:
„A slovenská žena, vieme, je jemnocitná, je ideálna...“

Nedá mi tiež neodcitovať slová iného politika HSĽS z jedného interview:
„O starej žene nemožno hovoriť, milý pane, lebo takej vôbec niet.“
Majte sa.

Informácie o Monika Mičudová

Príspevky na blogu

 • 13.11.2006 - 16:43
  Tento druh dokazovania existencie Boha sa podobá hľadaniu nezvestných, alebo hľadaniu nejakej osoby...
 • 13.11.2006 - 14:38
  Istý známy mi na návšteve našej rodiny povedal, že rodina je tam, kde sa rodí čosi nové...
 • 13.11.2006 - 14:35
  Ľudské práva ako základ demokracie ... Do jednej z mnohých encyklík napísaných pápežom Jánom...
 • 12.11.2006 - 16:51
  (Mk 12,38 -44) Evanjelium ktoré by sme mohli pre dnešnú dobu nazvať evanjeliom o ekonomike, o...
 • 12.11.2006 - 16:35
  „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ježiš Tomášovi) Teraz poznávame čiastočne, no potom z...
 • 06.11.2006 - 12:17
  Po administratívnych textoch je tento príspevok prakticky to prvé, čo je napísané do nových blogov...
 • 06.11.2006 - 11:43
  Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov...
 • 06.11.2006 - 02:01
  Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ). Uvedený...