Ontologický dôkaz existencie Boha

Tento druh dokazovania existencie Boha sa podobá hľadaniu nezvestných, alebo hľadaniu nejakej osoby v počítačovej databáze. Stačí len zadať požiadavky... Koho hľadáte? - Boha. Čím sa vyznačuje? - vyznačuje sa dokonalosťou. Má nejaké špeciálne znamenie? - nič mu nechýba. A môžeme sa pustiť do hľadania Boha, ktorý zodpovedá nášmu opisu.

Kto je Boh? Čo by malo charakterizovať jeho božskosť – jeho podstatu, jeho bytie? Aký je Boh? Čo robí Boha Bohom? ... ak vôbec je. :))To sú otázky, ktoré sa ako prvé vynárajú v našej mysli pri ontologickom dokazovaní jeho existencie.

Reprezentantom tohto druhu dôkazu je najmä ANZELM Z CANTERBURY, ktorého Cirkev volá svätým. Konkrétny ontologický dôkaz podáva vo svojom diele Proslogia.
Ontologický dôkaz je apriórnym dôkazom, čiže rozumovým; inými slovami vychádza čisto zo špekulácií rozumu, o čom sa o chvíľu aj sami presvedčíte.
Môžeme sa zamyslieť nad Bohom spolu s Anzelmom. Anzelm sedí za stolom (ak by sme si to chceli trochu prikrášliť – možno sedí pred svätostánkom...), sedíme vedľa neho a rozmýšľame, kto je to Boh...čo je to Boh. Čo robí Boha tým, čím je...(aspoň v našej mysli)?

1. Odpoveď by znela: BOH JE TÝM NAJVÄČŠÍM (SÚCNOM), ČO MÔŽE BYŤ a nič väčšie nad neho už nemožno myslieť.
2. Ak by však Boh existoval iba v mojej (ľudskej) mysli, potom by som si mohol, vedel predstaviť niečo, čo by bolo väčšie – také, ktoré by existovalo nielen v mojej mysli, ale aj v skutočnosti
3. A to by bolo potom väčšie ako Boh.(ibaže Boh je tým najväčším, čo je – to patrí k jeho podstate, bytiu...k môjmu pojmu Boha, ktorý som si stanovil hneď na začiatku – pozri bod 1.)
4. Výsledok? BOH TEDA NEMÔŽE EXISTOVAŤ IBA V MYSLI, ALE MUSÍ EXISTOVAŤ REÁLNE.

Na tejto logickej konštrukcii vidíme, ako pracuje ľudský rozum, jedno pekne vyplýva z druhého. Môžeme sa tu presvedčiť „na vlastné oči“, že ide o čisto rozumový (apriórny) dôkaz.

Tento typ dôkazu presadzoval aj DESCARTES. Jeho rozumový pochod by sme mohli (aspoň podľa mňa) podať kratším a možno aj zrozumiteľnejším spôsobom. Tiež vychádzal z pojmu Boha vo svojej mysli – čím je Boh Bohom? Čím je Boh pre mňa? Odpovedá si podobne ako Anzelm – BOH JE TO NAJDOKONALEJŠIE (SÚCNO).

1. Ak je Boh najdokonalejšie (súcno), POTOM VLASTNÍ V SEBE VŠETKY DOKONALOSTI. Po latinsky povedané Boh je „perfectio“ (perfektný :)).
2. Tomu, čo je dokonalé, resp. najdokonalejšie (perfektné :) nemôže nič chýbať. PERFECTIO nemá PRIVATIO (nedostatok)
Teda mu nemôže chýbať ani existencia.
3. Preto Bohu , ako najdokonalejšiemu (súcnu) nechýba existencia. BOH TEDA NUTNE EXISTUJE.

Ontologický dôkaz existencie Boha ako apriórny (rozumový) vychádza z idey (definície) Boha, ktorú máme v mysli – BOH JE TO NAJDOKONALEJŠIE...NIČ DOKONALEJŠIEHO OD NEHO NIE JE (ak pravda je:)).
Skôr ako pre ateistov je však tento dôkaz prijateľný pre tých, ktorí už v Boha veria a majú ideu Boha vo svojej mysli – v rozume.
MÁTE JU? :))
KTO/ČO JE PRE VÁS BOH?
AKO BY STE SI VY DEFINOVALI BOHA, JEHO PODSTATU, JEHO BOŽSKOSŤ??? Vyplýva z tejto vašej charakteristiky božskosti-bytnosti-podstaty Boha jeho existencia?

Informácie o Žofia Sepešiová

Obrázok používateľa Žofia Sepešiová

Krátke info o sebe (nepovinné)

Rozpoltená osoba.
Náladová.
Flegmatická - pokiaľ nepretečie pohár trpezlivosti... Individualistka hľadajúca spoločnosť. Osamotené duša. Rozorvané srdce ohradené "čínskym múrom", ktorý však skôr plní úlohu Múru nárekov.
Dvere bez kľučky...v ušiach má vatu.
Líška čakajúca princa.
Optimistka pokiaľ má pre čo žiť... pesimistka v hľadaní zmyslu života.
Pochybujúca veriaca.
Smietka vo vetre...

E-MAIL: chokmasulamit@gmail.com

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu