Kódex blogera na Christ-Net.Sk

Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ).

Uvedený text uvádza pravidlá, práva a povinnosti, ktoré pri registrácii prijímajú všetci prispievatelia (blogeri) a ktorými sa zaväzujú riadiť pri písaní svojich blogov (blog - súbor príspevkov jedného blogera).

Blogerom na Christ-Net.Sk sa môže stať veriaci kresťan. Toto vyčlenenie nemá nič spoločné so segregáciou návštevníkov portálu, ale v duchu cieľov a zamerania nášho portálu je pokusom vytvárať prostriedky pre budovanie kresťanského spoločenstva vo svete informačných technologií.

Práva blogera
- bloger má právo na slobodu prejavu;
- bloger má právo na ochranu osobných údajov podľa platných zákonov Slovenskej republiky;
- bloger má právo uverejniť svoj blog aj v inom médiu, nielen na Christ-Net.Sk;
- bloger má právo na stiahnutie svojho príspevku, resp. na zrušenie svojho blogu, ak o to požiada správcu portálu Christ-Net.Sk.
Povinnosti blogera
- bloger sa musí zaregistrovať a v svojom blogu vystupovať pod svojím vlastným menom a priezviskom. Vo svojom profile môže uviesť aj svoju fotografiu;
- bloger nesie zodpovednosť za obsah svojho blogu;
- bloger musí rešpektovať náboženské cítenie a svetonázor ostatných blogerov a návštevníkov; musí sa tiež vyvarovať dehonestovaniu náboženstiev, blasfémii a urážaniu Boha. Porušenie týchto podmienok bude viesť k vylúčeniu blogera z blogov Christ-Net.Sk;
- bloger nesmie konať proti platným zákonom Slovenskej republiky;
- bloger pri vkladaní textov a sprievodných obrázkov je povinný konať v súlade s platnou legislatívou v oblasti autorských práv;
- bloger musí písať pravdivo a vyvarovať sa klamaniu, polopravdám, ohováraniu, osočovaniu a osobným útokom. Ak publikuje veci, ktoré nie sú úplne overené, musí to vo svojom príspevku zdôrazniť;
- bloger nesmie zverejniť informácie získané výpoveďou iných bez ich náležitého súhlasu;
- ak bloger zverejní nepravdivé, resp. neúplné informácie, je povinný na svojom blogu zverejniť opravu;
- ak bloger vkladá do svojich príspevkov informácie z iných médií, je povinný uviesť zdroj;
- bloger sa zaväzuje neposielať žiadne hrubé, obscénne, vulgárne, ohováračské, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované alebo iné príspevky a materiály, ktoré odporujú súčasným zákonom a etickým normám. Porušenie týchto podmienok bude viesť k vylúčeniu blogera z blogov Christ-Net.Sk (prípadne k informovaniu poskytovateľa internetového pripojenia prispievateľa);
- bloger nesmie manipulovať s dátumom a časom vloženia svojho príspevku.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa
- prevádzkovateľ sa zaväzuje ponúkať službu blogov portálu Christ-Net.Sk v čo možno najvyššej kvalite a dostupnosti. Zároveň si vyhradzuje právo na odstávku systému pri poruchách a technickej údržbe portálu;
- prevádzkovateľ má právo kedykoľvek a akýkoľvek príspevok vymazať, presunúť alebo zablokovať v prípade porušenia niektorej zo zásad uvedených v právach a povinnostiach blogera;
- prevádzkovateľ má možnosť zverejniť po dohode s blogerom konkrétny príspevok medzi článkami portálu Christ-Net.Sk;
- prevádzkovateľ si vyhrazuje právo zverejniť odkaz na konkrétny príspevok v inej časti portálu Christ-Net.Sk;
- prevádzkovateľ nezodpovedá za nijaké škody, ktoré by priamo či nepriamo mohli vzniknúť v súvislosti s používaním portálu Christ-Net.Sk;
- prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah článkov, blogov, komentárov a diskusných príspevkov;
- prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie informácií blogera tretej strane bez jeho vedomia. Takisto nezodpovedá za škody na databázach a za únik osobných informácií, ktorú by mohli nastať dôsledkom hackerských útokov, či zlyhania techniky.

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu

 • 08.03.2023 - 05:34
  Ak ste si mysleli, že Vás v knižnej sérii Príbehy z kanadského západu po prečítaní tretej časti už...
 • 05.03.2023 - 19:23
  Známa kresťanská autorka Janette Okeová nás v tretej časti s názvom ,,Keď sa rozvidnie“ pozýva opäť...
 • 21.02.2023 - 06:46
  Keď príde jar – druhé pokračovanie príbehu slečny a učiteľky Elizabeth Thatcherovej, z ktorej sa...
 • 12.02.2023 - 21:05
  ,,Narodila som sa 3. júna 1891 ako Elizabeth Marie Thatcherová…“
 • 02.02.2023 - 19:23
  Tamara, Rachab, Rút, Betsabe, Mária. Päť životných príbehov, päť žien, aktoré sa spomínajú v...
 • 28.12.2022 - 20:02
  ,,Na začiatku každého môjho príbehu stála otázka.“ – píše obľúbená spisovateľka Francine Riversová...
 • 07.12.2022 - 20:00
  ,,Nachádzate sa aj vy uprostred zimy? Uväznila vás nepretržitá skľúčenosť? Poznáte tie krátke dni...
 • 01.12.2022 - 14:45
  Detektívka? Romantika? Duchovno? – Neviete, čo si prečítať, po akom žánri knihy siahnúť?
 • 20.11.2022 - 20:22
  Mnohým z nás určite nie je neznáme u nás často používané príslovie ,,Aká matka, taká Katka.“
 • 05.09.2022 - 12:51