Litánie k Panne Márii

LITÁNIE K PANNE MÁRII

Mária, panna ušľachtilá – oroduj za nás!
Mária, dievča s krištáľovo čistou dušou – oroduj za nás!
Mária, exotický kvet svätosti – oroduj za nás!
Mária, žena vysnívaná Bohom – oroduj za nás!
Mária, prvá po Bohu a prvá z ľudí – oroduj za nás!
Mária, dokonalý súzvuk viery, nádeje a lásky - oroduj za nás!
Mária, plachá holubica skromnosti a pokory - oroduj za nás!
Mária, ideál ženského génia – oroduj za nás!
Mária, súhvezdie čností – oroduj za nás!
Mária, plná jemnocitu a nežnosti – oroduj za nás!
Mária, vyšľachtené ovocie Božieho milosrdenstva - oroduj za nás!
Mária, oáza modlitby – oroduj za nás!
Mária, ránhojička zranených – oroduj za nás!
Mária, učeníčka žitého evanjelia – oroduj za nás!
Mária, nenápadná hrdinka v bolesti – oroduj za nás!
Mária, tajomná Pani zjavení – oroduj za nás!
Mária, vonný tymián krásy a čistoty – oroduj za nás!
Mária, vetvička nádeje zo stromu života – oroduj za nás!
Mária, matka nového Edenu – oroduj za nás!

Informácie o Branislav Polča

Príspevky na blogu