Zo zamyslenia P. Milana Bubáka SVD: Čo Petrovu svokru trápilo naozaj?

Jedným z dôvodov, prečo ľudia chodia na pútnické miesta a prečo sa k náboženstvu obracajú dokonca aj mnohí neveriaci je možnosť, že by mohli byť uzdravení zo svojej nevyliečiteľnej choroby. Správa, že niekto bol na takomto mieste náhle a úplne uzdravený z nevyliečiteľnej choroby sa šíri ako blesk a mnohých chorých alebo ich príbuzných dokáže zmobilizovať až natoľko, že sa aj za cenu strádania a obrovských obetí rozhodnú na takéto miesto pricestovať. Mnohí sa však vracajú domov sklamaní, lebo nemajú dojem, že by boli našli to, čo hľadali. Nie však všetci. Mnohí aj keď uzdravení navonok nie sú, sa z takéhoto miesta vrátia predsa spokojní a šťastní. Od čoho to závisí?  

Keď čítame evanjeliá a vidíme v nich Ježiša ako uzdravuje chorých, možno nejedného z nás napadne otázka: „Čo to boli za choroby, z ktorých Ježiš ľudí uzdravoval? A aký bol rozsah a podoba toho ich uzdravenia?“

V dnešnom evanjeliu máme spomenutú Petrovú svokru, ktorú Ježiš uzdravil z horúčky. A my sa možno pýtame: trápila ju naozaj iba horúčka, alebo je tu za tým aj niečo iné? Ktorí sme naučení čítať sv. Písmo, zaiste už vieme, že pri čítaní posvätného textu iba málokedy by sme sa mali uspokojiť so zmyslom, ktorý nám je zrejmý na prvý pohľad. Vždy treba ísť hlbšie.

Keď hovoríme o chorobách, na ktoré ľudia trpia, odborníci hovoria, že je dôležité rozlišovať medzi chorobou a trápením. Choroba je podľa nich stav, kedy v tele človeka zrazu prestane fungovať niečo, čo mu dovtedy fungovalo. Trápenie je zasa stav, kedy človek cíti, že veci či dokonca život ako taký pre neho stráca zmysel a on začne byť nešťastný. Na chorobu je nasmerované liečenie. Liečenie sa odohráva iba veľmi zriedka, pretože nie každý človek je chorý. Na trápenie je nasmerované uzdravenie. Odohráva sa neomylne a neustále v živote všetkých ľudí a to preto, lebo každý jeden človek má nejaké trápenie; totiž  každý človek sa neustále snaží hľadať nový zmysel svojho života a to bez ohľadu na to, v akom stave sa nachádza, či zaplniť dieru, ktorá mu práve znepríjemňuje život. Preto potrebujeme odborníkov nielen na choroby, ale i na trápenia. Predstavte si človeka, ktorý ochorel napríklad na rakovinu. Pred tým, než ochorel však to bol jedinec nešťastný a rozorvaný, a to aj napriek tomu, že bol fyzicky zdravý. Keď sa objavila rakovina, všetko svoje úsilie sústredil na vyliečenie sa z rakoviny. A keďže prišiel za lekárom včas, dostavil sa úspech. Rakovina sa vyliečila. No uzdravenie neprišlo. Jeho pôvodný stav rozorvanosti a nešťastia sa dostavil znova. Lekár ho síce vyliečil, ale on uzdravený nebol. Ako ale takéto uzdravenie dosiahnuť? Poďme po odpoveď naspäť do dnešného biblického textu. ...

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu