Z príhovoru Svätého Otca Františka: V čom spočíva láska

...Ostaňte v mojej láske“ (Jn 15,9). - Ostať v Ježišovej láske. Prebývať v prúdiacej Božej láske, trvalo sa v nej udomácniť, to je podmienkou ako zaistiť, aby naša láska postupne nestratila na svojom zápale a odvahe. Aj my - tak ako Ježiš a v Ježišovi - máme s vďačnosťou prijímať lásku, ktorá pochádza od Otca a ostať v tejto láske, usilujúc sa neodlúčiť sa od nej egoizmom a hriechom. Je to plán náročný, ale nie nemožný.

Predovšetkým je dôležité uvedomiť si, že Kristova láska nie je nejakým povrchným sentimentom. Je základným postojom srdca, ktorý sa prejavuje životom podľa jeho vôle. Ježiš totiž hovorí: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske“ (v. 10). Láska sa uskutočňuje v každodennom živote, postojmi, činmi; ak nie, potom je iba niečím iluzórnym. Sú to iba slová, slová, slová: to však nie je láska. Láska je vždy konkrétna, každý deň. Ježiš od nás žiada, aby sme zachovávali jeho prikázania, ktorých zhrnutím je toto: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“

Ako ale túto lásku, ktorú nám dáva zmŕtvychvstalý Pán, zdieľať s ostatnými? Ježiš viackrát ukázal, kto je tým druhým, ktorého máme milovať nie slovami, ale skutkami. Je to ten, ktorého stretávam na ulici a ktorý mi svojou tvárou a svojím príbehom kladie otázky; je to ten, ktorý ma samotnou svojou prítomnosťou pobáda zanechať vlastné záujmy a istoty; ten, čo očakáva moju ochotu počúvať a uraziť kus cesty spolu s ním. Ochota - voči každému bratovi a sestre, nech je to ktokoľvek a v akejkoľvek situácii by sa nachádzal; počnúc tým, kto je mojím blížnym v rodine, v spoločenstve, v práci, v škole... Takýmto spôsobom, ak ostávam zjednotený s Ježišom, môže jeho láska dosiahnuť toho druhého a pritiahnuť ho k sebe, do svojho priateľstva….

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu