Zo zamyslenia pátra Milana Bubáka SVD: Ide o vzťahy

….Niet potom divu, že keď archanjel Gabriel zvestoval Márii, že Boh sa cez ňu narodí ako človek, jej povedal, že jeho meno bude Emanuel. Emanuel po hebrejsky znamená Boh s nami. Ježiš je teda Boh, ktorý si s nami ide utvoriť vzťah. A tiež nás neprekvapí, že Ježiš neskôr svojim učeníkom povedal: „Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi.“ A kto je priateľ? Je to človek, s ktorým mám životodarný vzťah. A  neprekvapí nás ani to, čo nám Ježiš hovorí v dnešnom evanjeliu: „A hľa ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.” Ježiš je Boh s nami.

V tomto zmysle nám dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice vrhá svetlo na najmenej päť vecí z nášho života.

Po prvé: Trojica nám pomáha lepšie pochopiť základnú podstatu nášho bytia. Kto sme? Sme tvory, ktoré majú zúfalú, ale naozaj zúfalú potrebu byť vo vzťahu a najšťastnejšími sme vtedy, keď tieto vzťahy máme. Nie je to pravda?

Po druhé: Trojica nám poukazuje na nadradenosť lásky. Ak Boh je vo vzťahu a podstatou vzťahu je láska, láska je potom vec najväčšia. Odkedy je svet svetom máme tu básnikov a spevákov, ktorí nerobia nič iné, iba ospevujú lásku. Prahneme po láske a básnici a speváci sú našimi reprezentantmi v snahe toto naše prahnutie navonok vyjadriť.

Po tretie: Trojica nám poukazuje na to, ako máme ako ľudia vyzerať, a čo robiť, ak tak nevyzeráme. Sme stvorení na Boží obraz. Ak ten obraz v nás nevidieť, znova ho nastoľuje krst. Keď sme krstení v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého, znova sme začlenení do plného vzťahu s Bohom v Trojici.

Po štvrté: Trojica je bázou pre našu nádej. Spomeňme si, ako nám odpovedal starý katechizmus na otázku: „Prečo nás Boh stvoril?“ „Boh nás stvoril, aby sme ho poznávali, slúžili mu a milovali ho v tomto živote a aby sme boli šťastní s ním naveky v živote budúcom.” Koncom a cieľom nášho života je byť natrvalo vo vzťahu s Bohom, ktorý nás stvoril na svoj obraz.

A po piate: Trojica je vysvetlením nášho neustáleho nepokoja a ustavičného pocitu nenaplnenosti. Trojica nám ukazuje, že ak nemáš pri sebe toho, koho miluješ, tvoje srdce je nepokojné. Oddelenosť netoleruješ a svojho milovaného chceš mať stále pri sebe. Ak nie, hľadáš si náhrady. Podstatu tohto nepokoja nám pekne vysvetlil sv. Augustín: „Pre seba si nás stvoril, Bože, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ Ak sa teda aj napriek svojim mnohým dobrým a hlbokým vzťahom cítiš neustále nepokojný a chcel by si ešte viac, nech ti je známe, že máš v sebe dieru, ktorú môže naplniť len Boh.

Trojica je kulminačným bodom, v ktorom sa raz všetko stretne. Učenie o Trojici nie je preto otázkou matematiky, ktorá by nášmu rozumu vysvetlila, ako je možné mať niečo, čo je jedno a tri zároveň. A možno to nie je otázka ani pre teológov, aj keď im by sme priestor pre uvažovanie o Trojici mohli nechať. Trojica je pre ľudí, ako ty a ja, ktorí celý svoj život túžia po hlbokých vzťahoch a pritom nechápu, prečo tomu tak je.

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu