Pápež František: Božia láska je bezhraničná

Božia láska je bezhraničná. Jej veľkosť sa prejavuje v maličkostiach a v nežnosti - takto sa dá zhrnúť dnešná ranná homília pápeža Františka v Dome sv. Marty.
„On je prvý v láske“.
„Boh je taký, vždy je prvý. Očakáva nás ako prvý, miluje nás ako prvý, pomáha nám ako prvý“.
„Je to láska, ktorá sa nedá pochopiť. Kristova láska, ktorá prekonáva každé poznanie. Presahuje všetko. Tak veľká je láska Boha. A jeden básnik hovorieval, že «je ako more bez pobrežia, bez dna...», je bezhraničným morom. A toto je láska, ktorú máme chápať – to je láska, ktorú dostávame.“

„Ako Boh prejavuje lásku? Prostredníctvom veľkých vecí? Nie, umenšuje sa, stáva sa maličkým pomocou gest nežnosti, dobroty. Stáva sa maličkým. Približuje sa. A pomocou tejto blízkosti, týmto umenšovaním, nám dáva pochopiť veľkosť tej lásky. Veľké veci rozumieme prostredníctvom tých maličkých.“

„Keď nás chce Ježiš naučiť, aké má byť správanie kresťana, nehovorí veľa, ukazuje nám ten známy text z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia, na základe ktorého budeme súdení. A čo hovorí? Nehovorí: «Ja si myslím, že Boh je taký. Ja som pochopil Božiu lásku takto.» Nie, nie ... V maličkosti som prejavil Božiu lásku. Dal som jesť hladnému, piť smädnému, navštívil som chorého a uväzneného. Skutky milosrdenstva sú práve tou cestou lásky, ktorej nás Ježiš učí v kontinuite s touto láskou veľkého Boha!“
„…netreba veľké prejavy o láske, potrebujeme naopak mužov a ženy „ktorí vedia robiť tieto malé skutky pre Ježiša, pre Otca.“ Skutky milosrdenstva „sú pokračovaním tejto lásky, ktorá sa umenšuje, prichádza k nám a my ju nesieme ďalej.“

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu