Z homílie pápeža Františka: Hovoríte s vaším anjelom?

„Pán hovorí: «Váž si ho». Anjel  má moc, má autoritu, aby nás viedol. Počúvaj ho. «Počúvaj jeho hlas; nepohŕdaj ním». Treba počúvať inšpirácie, ktoré sú vždy od Ducha Svätého, avšak vnukne nám ich anjel. Chcel by som vám všetkým položiť otázku: Hovoríte s vaším anjelom? Poznáte meno vášho anjela? Počúvate vášho anjela? Necháte sa ním na ceste viesť za ruku či podnietiť k pohybu?

Prítomnosť a úloha anjelov v našom živote je však ešte dôležitejšia, pretože oni nám nielenže pomáhajú dobre kráčať, ale nám aj ukazujú „kam máme dôjsť“. V dnešnom úryvku z Evanjelia podľa Matúša (18,1-5.10) sa píše: „Neopovrhuj deťmi“, hovorí Pán, lebo «ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach». Súčasťou tajomstva toho, ako anjeli chránia, je teda aj „kontemplácia Boha Otca“, avšak pre to, aby sme to pochopili, potrebujeme milosť od Pána, uviedol Svätý Otec a na záver dodal:
„Náš anjel nielenže je s nami, ale vidí aj Boha Otca. Je vo vzťahu s ním. Od nášho prebudenia až kým nejdeme spať, je každodenným mostom, ktorý nás sprevádza a je spojením medzi nami a Bohom Otcom. Anjel je každodennými dverami k transcendentnu, k stretnutiu sa s Otcom – čiže anjel mi pomáha kráčať, pretože hľadí na Otca a pozná cestu. Nezabudnime na týchto spoločníkov na ceste.“

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu