Biblický kvíz 04

1. Koľko krokov bolo Židom dovolene prejsť v sobotu?

a) 5000
b) 10650
c) 2000

2. Kto nahradil Judáša v apoštolskom zbore?

a) Justus
b) Matej
c) Šimon z Cyrény

3. Koľko ľudi sa dalo pokrstiť po Petrovej kázni na Turice?

a) 1500
b) 2000
c) 3000

4. Na ktorý deň po Veľkej noci sa slávia Turice?

a) 40
b) 50
c) 45

5. Čo v preklade znamená meno Barnabáš?

a) Syn útechy
b) Miláčik Pána
c) dar Jahveho

6. Ake povolanie vykonávali Aquila a Priscila?

a) pekári
b) rybári
c) výrobcovia stanov

7. Podľa sv. Pavla sa evanjelium ohlasovalo najskôr?

a) Grekom potom Židom
b) Židom potom Grekom
c) obidvom súčasne

8. Názov mesta v ktorom sv. Pavol spoznal Timoteja?

a) v Lystre
b) v Antiochií
c) v Joppe

9. Do ktorého mesta išiel Barnabáš vyhľadať Šaula? Sk 11

a) Antiochie
b) Tarzu
c) Fenicie

10. Názov ulice do ktorej Pán poslal Ananiaša vyhľadať
Šavla?

a) Krivá
b) Krásna
c) Rovná

Informácie o Grobarčík Peter

Obrázok používateľa Grobarčík Peter

Krátke info o sebe (nepovinné)

Som mladý človek ktorý miluje nášho Pána Ježiša a túži ho stále hlbšie spoznávať a taktiež ohlasovať je pravdu aj ostatným ľudom.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu

 • 12.11.2006 - 15:51
  (Mk 12,38 -44) Evanjelium ktoré by sme mohli pre dnešnú dobu nazvať evanjeliom o ekonomike, o...
 • 12.11.2006 - 15:35
  „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ježiš Tomášovi) Teraz poznávame čiastočne, no potom z...
 • 06.11.2006 - 11:17
  Po administratívnych textoch je tento príspevok prakticky to prvé, čo je napísané do nových blogov...
 • 06.11.2006 - 10:43
  Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov...
 • 06.11.2006 - 01:01
  Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ). Uvedený...