Kresťanstvo

Téma, ktorá mnohokrát vháňa červeň do tváre, nervozitu na pery, neistotu do slov. Mnohokrát nenávisť a nepochopenie ba dokonca aj odsúdenie. Aká je vaša viera? Na to nech si odpovie každý sám.

Neviem, čo koho zaujme a čo by bolo pre koho prijateľné, ale pre mňa je zaujímavý každý človek. Je to zvláštne takto povedať. Nebol som stále taký. Neprijímal som všetkých a nesnažil sa ich akceptovať. Môj názor bol správny aj keď sa iný snažili a argumentovali správne. Nevedel som však to, čo viem teraz.

Stal som sa kresťanom. Nie takým, čo je v kostole len raz za týždeň a všetkých a všetko kritizuje a hrá sa na svätca. Nie takým, čo slepo všetkému verí, čo nieje kritický voči cirkvi. Takým, ktorý nemá vlastný názor. To nieje kresťanstvo, to je klamstvo a falošnosť. Kresťanstvo je život s Bohom otcom, synom a duchom. Je to slobodné žitie, zdieľanie, čítanie písma, rozhovory, napredovanie slovom i skutkom.

Kresťanstvo je hľadanie pravdy a celoživotné napredovanie v duchovnom živote. Je to viera v živého Boha, učenia cirkvi, zdokonaľovanie seba, konanie v cirkvi. Pomoc a budovanie pochopenia v rámci cirkvi, bojovanie o práva nás laikov. Viera u kresťanov (katolíkov) je založená na čítaní písma, učiteľskom základe cirkvi a tradíciách cirkvi. Tieto tri atribúty sú prvkom spájajúcim vo viere. Viem pre niekoho to môžu byť rozprávky a veci ťažko pochopiteľné.

Viem, mnohí ma vopred odsúdia budú mi nadávať, alebo povedia, že som zaspal dobu. Nech, aspoň si uľavia a budú spokojný.

Ja som si to vybral sám a bolo to po dlhom putovaní a hľadaní samého seba. Možno si niekto myslí, že som neskúsil všetko. Na to mu odpoviem len to, že má pravdu. Som rád, že som nemusel spoznať všetko a padnúť všade, aby som spoznal Boha. Možno je to zvláštne ale niekedy je ťažké veriť, a pochybnosti prichádzajú denodenne. Viem však, že Duch je pri mne a pomáha mi.

Teší ma len jedno, že ľudia veria, môže to byť viera v niekoho, niečo ani sami nevedia v čo. Nakoniec však dôjdu k tomu, že je to Boh. Neviem, či budú pre svoju vieru robiť všetko, odovzdávať všetko, žiť tak. To nevie nik na Zemi. Viete, každý si svoj život viery manažuje sám. Určuje si mantinely, čo, ako, prečo a kam je ochotný zájsť. Len je dôležité, aby sme to chceli robiť.

Ja viem len jedno, ak chcem niečo robiť, v niečo veriť chcem to maximálne a dávam tomu všetko. Je to ako s prácou vo firme, snažíme sa maximálne priblížiť tomu, čo robíme. Študujeme materiály, chodíme na semináre, hľadáme lepšie prístupy, formy... samozrejme musíme mať záujem a odhodlanie pre to, čo chceme.

Mohlo by sa o tom písať donekonečna, mohol by som uvádzať argumenty, ale neviem či to je podstata toho či sme alebo niesme kresťania. To prenechám iným a dúfam, že oni zhodnotia neskôr to všetko, čo sa o tom dá povedať. Nejde mi o to niekoho poučovať, ale len ukázať cestu, inú cestu, ktorá tu existuje, cesta napredovania vo viere.

Zakončím to citátom z písma 2Tim 3, 14-17
Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Informácie o Peter Falis

Príspevky na blogu