Slová ktoré neradi počujeme

Kríž, krížová cesta, utrpenie, pokora, smrť,...to je len pár slov, ktoré budú v tomto pôstnom období zaznievať z našich kazateľníc, budú to slová ktoré tak neradi počujeme, nad ktorými sa tak neradi zamýšľame. Veď Kristovo vykupiteľské dielo sa začína na kríži.

Človek, ktorý je zavalený problémami v škole, na univerzite či v práci nemá čas sa zamýšľať nad významom a poslaní Kristovej vykupiteľskej obety za nás. Človek chce si oddýchnuť od problémov, a nie ešte pri ,,návšteve" kostola počúvať slová ktoré by ho viac zarmucovali, ktoré by ho viac ubíjali, či znechucovali. A tak radšej odbehuje od reality, nechce si pripustiť, ba nechce ani počuť, že Ježiš je Spasiteľ a Vykupiteľ tohto sveta.

Náš parlament schválil (pozn. v prvom čítaní) v nedávnych dňoch zákon o registrácií cirkvi, o tomto zákone prebehla diskusia v médiách, mnohí neveriaci, či tí, ktorí sa takto označujú tvrdia, že aj oni sú cirkev neveriacich, iní tvrdili, že tento zákon je namierený proti onej cirkvi, či náboženskej spoločnosti. Či je tento zákon potrebný, alebo nie nech si každý odpovie sám, ale treba však poukázať nato, že práve tieto cirkvi, náboženské spoločnosti, sekty,...majú najväčší prílev svojich ovečiek - či obetí. Áno ponúkajú život v radosti, bez bolestí, s ranným cvičením a klaňaním sa slnku, lesu, hromu,...,,ó, aké lákavé", ale pre spásu človeka tak nepotrebné.

Ján Pavol II. často pripomínal slová ,,..zostante verní Kristovi..." a práve tento pôstny čas nám ponúka sa počas pobožnosti Krížovej cesty sa zamyslieť nad tým prečo práve JA som ten, kto zostane verní Kristovi, a jeho Dobrú zvesť bude ohlasovať nielen svojím deťom, ale aj svojmu okoliu.

-Stanislav Rentka
naša stránka : www.minspravodaj.wz.cz

Informácie o Stanislav Rentka

Obrázok používateľa Stanislav Rentka

Krátke info o sebe (nepovinné)

Zaujímam sa o všetko čo súvisí s Cirkvou, farnosťou, ekonomikou

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu