Akosi nechápem

Mal som možnosť si prečítať blogový príspevok pána Eduarda Kladivu na Sme.Sk ohľadom udelenia čestného doktorátu Národnej výskumnej jadrovej univerzity (MIFI) Najsvätejšiemu patriarchovi Moskovskému a celého Ruska Kirillovi. Nechcem polemizovať s celkovým vyznením článku - to je na dlhšiu debatu o vede a viere, ale len poukázať na vyjadrenie, ktoré nedokážem stráviť.

V diskusii po patriarchovej prednáške zaznela otázka študenta a študentky zo Sarova, v čom vidí patriarcha dedičstvo svätého Serafima Sarovského (1754-1833), na ktorú patriarcha odpovedal slovami:

„V miestach, kde žil Serafim Sarovský, boli vytvorené prvé vzory jadrových zbraní, vďaka ktorým naša krajina získala možnosť zabezpečiť rovnováhu vojenskej sily...
Úmyslom Boha je práve ta sila, ktorá hlúpe ľudské činy obracia k ľudským dôsledkom. A práve to pochopili ruskí jadroví vedci, že všetko prebehlo nie náhodne, ale podľa Božieho plánu (vybudovanie sovietskej jadrovej moci, pozn. prekl.). A tak sa tento s Bohom zmierený starec (Serafim Sarovský, pozn. prekl.) stal ochrancom ľudí, ktorí vytvárali najhroznejšiu zbraň na Zemi. A čo môže byť lepšou rovnováhou, ako taká sila?
Pokiaľ u nás v Rusku vždy bude tak (zbrane hromadného ničenia budú vyrábané podľa Božieho plánu, pozn. prekl.), zbrane nikomu neuškodia“.

Pri všetkej úcte, ak človek čo len trošku pozná dejiny 20. storočia a snaží sa žiť podľa evanjelia, miesto pre jadrové zbrane a zbrojenie sa tam nenachádza. Myslím, že na tú otázku sa dalo nádherne odpovedať podľa evanjelia a formovať poslucháčov jadrovej univerzity v duchu mierového využitia a skutočných hodnôt života.

Znie to ako kritika patriarchu - ak by som s ním o tom hovoril, tak áno, Vaša svätosť, s Vaším postojom nesúhlasím! Na blogu však o tom píšem práve preto, aby sme si my, kresťania uvedomili, ako veľmi záleží na našich evanjeliových postojoch vo všetkých oblastiach života. Aby sme to, čo od Pána prijímame a vo Sv. Písme čítame, verili, čo veríme žili a dôsledne uskutočňovali. Len tak môžeme svoj život posväcovať a zmeniť aj kúsok sveta, ktorý je okolo nás.

__________
Zdroj: Eduard Kladiva: Nová posila ruskej vedy

Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu