Sloboda - najkrajší dar Boha človeku

Sloboda je nádherná a úžasná. Každodenne sa o tom presviedčam a vždy musím Pánovi ďakovať za tento dar.

Boh dal slobodu človeku už v raji. Vtedy bol ešte úplne a totálne slobodný, pretože nebol zaťažený ničím zlým. Ako všetci iste vieme človek to zneužil a zhrešil. Slobodne sa rozhodol neposlúchnuť Boha a spáchal hriech. Hriech, ktorý nás zbavuje tejto schopnosti. Boh však vo svojej dobrote a múdrosti nevzal človeku dar hoci vedel, že od tej chvíle budú tento dar zneužívať v podstate neustále.
Boh nás stvoril na svoj obraz a keďže Boh je úplne a totálne slobodný túži po tom, aby sme sa i my podobali na neho. Pretože Boh je Láska tak v tom prípade i láska musí byť slobodná. Ani Boh nechce aby sme milovali preto, že musíme alebo zo strachu ale preto, že ho chceme milovať z vlastného rozhodnutia. Chce od nás počuť a to nie iba raz ale každodenne:"Bože chcem ťa milovať, pretože som sa presvedčil, že si skvelý, slobodne sa Ti dávam". On to chce počuť každodenne a chce to počuť nielen skrze naše ústa, ale celkom iste to chce počuť našim životom, ktorý bude jednou veľkou oslavou Jeho Mena.
Pán, keď nám dal slobodu, nám s ňou dal i zodpovednosť. Prví ľudia zhrešili a museli za svoj čin vziať zodpovednosť. Boli vyhnaní z Raja. Tak isto i my ak spáchame nejaký ťažký hriech sme vyhnaní z raja. Raja Božej prítomnosti. Avšak jeden muž - tesár z Nazareta sa slobodne rozhodol toto všetko vziať na seba. Ježiš, syn Boží, úplne čistý a totálne slobodný, sa rozhodol sám seba vydať ako výkupné. Aby nám daroval slobodu. Toto je pre mňa najvýznamnejšie posolstvo Veľkej noci. Znovudarovanie slobody. A dovršil to na Letnice zoslaním svojho Ducha ako napísal sv. Pavol v druhom liste Korinťanom:"Pán je Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda". (por.3,17)
Prajem nám aby sme každú chvíľu prežívali v spoločnosti Ducha svätého a s Jeho pomocou boli stále viac slobodní.

Informácie o Juraj Vlk

Príspevky na blogu