Existuje hriešny hudobný štýl?


Môže byť niektorý štýl hudby vyslovene zlý a vedúci človeka k zlému? Počul som, že napríklad rocková (inde som zas počul, že to bol Rock'n'Roll) hudba vznikla nejako v spojitosti so smilstvom. Povedzme, že je to pravda, znamená to, že máme teraz zahodiť všetku kresťanskú rockovú hudbu do koša?

Môj názor je, že nie. Veď predsa, ak by rocková hudba povedzme vznikla napríklad v kresťanskom prostredí, ale niekto by ju neskôr zdeformoval a šíril by rockové piesne s textami urážajúcimi Boha nebola by táto hudba len pre svoj prvotný pôvod predsa stále dobrá! Preto nie samotný hudobný štýl je rozhodujúci, ale pieseň, ktorá nesie konkrétne myšlienky. Samotný pôvod hudby, respektíve prostredie vzniku nie je nositeľom jej myšlienky a hodnoty.

Predstavme si, že možno niekde ešte skôr mohol niekto hrať rockový štýl hudby a mohol ho hrať s celkom pozitívnymi úmyslami. Len v tom inkriminovanom prípade, ktorý je taký známy niekto spropagoval rockovú hudbu ako niečo spojené s hriechom. Avšak len preto, že niekto urobil určitému štýlu hudby väčší marketing, ale v podstate zlý, tak je aj samotný štýl už navždy zlý? Som presvedčený, že nie.

Istý druh hudby, napríklad agresívna hudba môže mať psychologický vplyv v tom zmysle, že pri prílišnom počúvaní môže do ľudského konania a zmýšľania vnášať prvky agresivity, najmä ak človek, má nejaké ťažkosti v živote. Ak je človek relatívne vyrovnaný, som presvedčený, že hudba, ktorú počúva nemusí mať zásadný vplyv na jeho jednanie. Avšak v prípade, že človek u seba sleduje, že určitá hudba u neho podporuje isté zlé sklony, mal by ju prestať počúvať.

Vo svete existuje aj kresťanský metal, v ktorom interpreti oslavujú Boha. Pre niekoho môže byť metalová hudba spôsobom ako sa vyventilovať, čo je podľa mňa nie najlepší prístup k životu, pretože riešením je naučenie sa ovládaniu a nie vybúrenie sa, keď má človek nejaký problém, pretože sa to neskôr môže preniesť i do ďalších oblastí života. Pre iného však môže byť metal niečo ako je pre iného šport kvôli jeho aktivite a nabitosti energiou.

Podstatné preto je, aby hudba najmä svojou pointou, ktorú nesie neurážala ľudí, a hlavne Boha. Ak je hudba urážajúca, vtedy nie je správne ju počúvať alebo ju nejako propagovať. Vari by sme počúvali piesne, kde by nejakí speváci urážali našich rodičov alebo iných blízkych? Takáto hudba, aj keď je v inom jazyku môže navyše pôsobiť na ľudské podvedomie. I keď trošku z iného súdka, z dôvodu vplyvu na ľudské podvedomie bola napríklad v niektorých západných krajinách zakázaná podprahová reklama. Jej využívanie i následný zákaz boli z dôvodu uvedomovania si sily podvedomia.

Na záver by som ešte poznamenal, že s hudbou je to podobne ako to bolo s inkulturáciou evanjelia do všemožných iných sfér života už v pohanskom svete. Treba ju premeniť tak, aby slúžila na dobré. Tak ako kresťania nezrušili a nezničili všetko pohanské, ale vložili do toho pozitívny kresťanský rozmer (napr. pohanský rímsky Panteón premenili na kresťanský chrám, udajne falický symbol kríža premenil Ježiš na najväčší symbol Lásky), tak aj hudba sama o sebe nemá byť strašiakom, ale má byť používaná a premieňaná na dobré.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu