Ako vytvoriť blog

Uverejňovať blogy na našom portáli môžu registrovaní užívatelia našich blogov. Registrácia nového užívateľa sa nachádza na tejto stránke. Aby mohol byť nový užívateľ zaregistrovaný, musí akceptovať Kódex blogera na Christ-Net.Sk.

Na základe emailového vyrozumenia o aktivácii novej registrácie je možné sa prihlásiť svojím prihlasovacím menom a heslom na úvodnej stránke.

Po prihlásení pribudne vľavo nové menu prihláseného užívateľa, v ktorom sa dá vytvoriť obsah (Príspevok na blogu).

Vloženie príspevku
Po výbere voľby Príspevok na blogu sa prispievateľovi otvorí editorská stránka, v rámci ktorej je možné vložiť príspevok nasledovným spôsobom:
- vyplniť nadpis. Nadpis musí byť uvedený a mal by vystihovať, resp. trefne prezentovať vkladaný príspevok;
- zvoliť kategóriu, v rámci ktorej je príspevok pridávaný. Príspevok môže patriť aj do viacerých kategórií súčasne - viacnásobný výber sa vykonáva kliknutím na jednotlivé heslá zoznamu kategórie so súčasne stlačenou klávesom CTRL;
- napísať samotný príspevok. Spôsob písania a formátovania textu je uvedený nižšie;
- zvoliť vstupný formát príspevku: filtrované HTML (Filtered HTML) je zjednodušená forma vkladania textu, či už bez, resp. s použitím základných formátovacích značiek jazyka HTML; plné HTML (Full HTML) - text príspevku obsahuje HTML značky umožňujúce rôznorodé formátovanie, vkladanie obrázkov, odkazov na rôzne stránky a pod.;
- pripojiť prílohy (položka Priložené súbory) - dokumenty, resp. obrazovú prílohu z počítača užívateľa, na ktorom je príspevok písaný;
- zvoliť nastavenie komentárov k príspevku (položka Nastavenie komentárov): Vypnuté, t.j. pod vkladaný príspevok nebude možné vkladať komentáre, Iba čítanie, t.j. komentáre nebude možné vkladať, len čítať existujúce, Čítanie/Písanie, t.j. pod vkladaný príspevok je možné vkladať nové komentáre a čítať existujúce.
Písanie príspevku
Pre správne zobrazenie príspevku je treba, aby vkladaný text dodržal zvolený vstupný formát príspevku (filtrované/plné HTML). Popis možností zvolených vstupných formátov je možné nájsť na stránke Rady pre písanie. Plnú a oficiálnu špecifikáciu HTML možno nájsť na stránkach W3C. Kurz základov písania web stránok možno nájsť na stránkach Jak psát web.
Vkladanie obrázkov
Pravdepodobne väčšina blogerov bude mať záujem vkladať obrázky do svojich príspevkov, či už z dôvodov ilustračných alebo dokumentačných. Preto uvádzame postup na vloženie obrázku do príspevku:
1. pripojiť obrázok ako prílohu;
2. na miesto v texte, kde chceme mať vložený obrázok, pridať HTML kód:
  <img src="/files/nazov_obrazku.format" align="zarovnanie"/>
kde:
  nazov_obrazku - názov obrázku, ktorý bol vložený z lokálneho počítača. Ak by bolo na webe vložených viacero obrázkov s rovnakým menom, systém upraví názov vloženého obrázku. Upravený názov možno nájsť zobrazený pod popisom vkladaného obrázku.
  format - formát obrázku: jpg, gif, png,...
Systém rozlišuje veľké a malé písmená v názvoch: strom.jpg, stRom.jpg a strom.JPG sú rozdielne obrázky.
  zarovnanie - zarovnanie/poloha obrázku v rámci textu: left, right,...
Príklad kódu vloženého obrázku:
  <img src="/files/strom.jpg" align="right"/>
3. zvoliť plné HTML ako vstupný formát príspevku.
Pre vkladanie obrázkov je možné využiť možnosti modulov inline a lightbox. Možnosti ich použitia sú popísané na stránke Rady pre písanie.

Pri vkladané obrázkov, resp. inej tvorby je treba sa riadiť platnou legislatívou v oblasti autorských práv. Informácie o možnostiach použitia diel zverejnených pod slobodnými licenciami je možné nájsť v samostatnom článku.
Vkladanie URL odkazov
Mnohí z blogerov budú mať tiež záujem o vytvorenie liniek - URL odkazov na iné stránky a weby, prípadne obrázky, mediálne súbory a dokumenty. Postup na vloženie URL odkazu do príspevku je nasledovný:
1. na miesto v texte, kde chceme mať vložený URL odkaz, pridať HTML kód:
  <a href="URL_odkazu"/>text_odkazu</a>
kde:
  URL_odkazu - URL adresa stránky, na ktorú odkaz smeruje.
URL môže byť: http://... pre web stránku; mailto:... pre emailovú adresu; ftp://... pre súbor na stiahnutie cez ftp a pod.
  text_odkazu - zobrazený text odkazu v príspevku
Príklad kódu vloženého URL odkazu:
  <a href="http://www.christ-net.sk/"/>Christ-Net.Sk</a>
  zobrazí: Christ-Net.Sk
2. zvoliť plné HTML ako vstupný formát príspevku.

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu