Kultúra a kultúrnosť

Prof. Hanus vo svojej knihe „Kultúra a kultúrnosť“ píše: „Kultúrnosť je ľudská vlastnosť ľudského vývinu k ideálu, k dokonalosti. Kultúrnosť je vysoká ľudská, osobná ideálna hodnota. Hodnota, ktorej hodno slúžiť a je hodná ľudského snaženia. Kultúrny človek je cenný, je šľachetný, je vzácny, je na stupni dokonalosti.“
Dnes, keď sa do našich sŕdc a myslí tlačí kultúra smrti, keď nás média otravujú sladkými seriálmi o veľkej láske, dnes, keď sme na vrchole ľudského snaženia a vieme klonovať aj samých seba, žiaľ dnes ostávame veľkými egoistami. Zabúdame na desatoro, na lásku k blížnym, zabúdame na Božie atribúty, ktoré sú zapísané hlboko v našej duši a ktoré práve kultúra a kultúrnosť vyťahuje z ľudskej duše ako kliny z dreva.
Prof. Hanus:
„Naša duchovná dospelosť sa zvrtne na tom, či sa nám kultúrnosť zjaví ako hodnota, po ktorej hodno túžiť a životom svojím ju vyjadrovať. Tak, aby sa stala imaním slovenského človeka a spoločnosti a národnej tradície. Tak, ako tvorí najvzácnejšiu postať veľkých európskych kultúr. A na pochopenie tejto hodnoty je už potrebná istá výška, čiže kultúrnosť. Kultúrnosť si vie hodnotiť iba kultúrnosť.“
Pýtam sa, kam sa uberá môj život? Ktorým smerom kráčam spolu so svojou rodinou? Kde sa nachádza naše mesto, naša krajina a naša stará, na kresťanských základoch vybudovaná Európa?
Veľa sa hovorí o európskej integrácii...
Myšlienku zjednotenej Európy vyslovil už dávno kresťanský politik Róbert Schumann, veď práve kresťanstvom Európa pokrstila aj hrdé americké krajiny.
Máme nedostatok osobností tak ako o tom píše prof. Hanus:
„ Ťažšie ako chlebová núdza dolieha na nás núdza duchovná. To najťažšie v tomto našom čase je nedostatok osôb, nedostatok vedúcich osobností. Nie konflikty akokoľvek ťažké, sú tu najväčšie pohromy. Ale to, že nemáme osobnosti veľkého formátu, lebo u veľkej osobnosti je osobný rozum, osobné rozhodnutie, ktoré ničím nemožno nahradiť. Personalita je dar zhora, za ktorý sa treba modliť.“
Ak my budeme sami pracovať na osobnej kultúre Ducha, akým spôsobom budeme vnášať do života spoločnosti princípy solidarity a subsidiarity, ak budeme participovať na premene spoločnosti a budeme sa usilovať o spoločné dobro pre všetkých, iba vtedy naša spoločnosť bude postupne pretváraná k vyššej perspektíve a horizontu ľudského snaženia, ktorým je pokoj a mier v duši každého jedného z nás.

Informácie o František Drozd

Obrázok používateľa František Drozd

Krátke info o sebe (nepovinné)

Usilujem sa hľadať spoločné dobro a rozvíjať ho v prospech celej spoločnosti.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu