Blog používateľa František Drozd

Maximálna mužnosť - príručka pre rodinný život

RECENZIA

Edwin Louis Cole: „Maximálna mužnosť – príručka pre rodinný život“

Vydavateľstvo: Slovo života international Bratislava, 2006, ISBN 80-89165-11-7, s.135

Spoločné dobro a subsidiarita - reflexia pred voľbami

V časoch hospodárskej krízy, keď zlyhali rôzne ekonomické, sociálne i politické teórie a svet sa snaží rýchle nájsť recept ako sa vyhnúť kríze, stoja už viac ako sto rokov pravidlá spoločenskej náuky Cirkvi, ktoré (ak by sme ich aspoň z časti dodržiavali) by nám mohli ukázať cestu nielen k blahobytu a pokoju, ale najmä k pravde o Bohu, človeku i spoločnosti.

Sneží mi do duše ... VIANOCE 2007

Sneží mi do duše tvoja milosť.
Snehové vločky padajú ľahučko
do knihy života,
na úvod môjho detstva,
na okraj mojej mladosti,
rozplývajú sa na stránkach staroby.
Vločky oblepujú hriechy

Zobuď sa ty, čo spíš! ... na margo homílie Jozefa kardinála Tomku na Mariánskej hore v Levoči 2007

Keď Jozef kardinál Tomko v homílii na levočskej Mariánskej hore hovoril o základných ľudských hodnotách v živote Slovákov, zdvihla sa v niektorých médiách vlna odporu voči jeho kázni. Na ceste do kostola v rozhovore s istým pánom, ktorý sa obdobne rozčuľoval, že kardinál „rýpe“, som sa musel zastať otca kardinála. Lebo ...

Kultúra a kultúrnosť

Prof. Hanus vo svojej knihe „Kultúra a kultúrnosť“ píše: „Kultúrnosť je ľudská vlastnosť ľudského vývinu k ideálu, k dokonalosti. Kultúrnosť je vysoká ľudská, osobná ideálna hodnota. Hodnota, ktorej hodno slúžiť a je hodná ľudského snaženia. Kultúrny človek je cenný, je šľachetný, je vzácny, je na stupni dokonalosti.“

Prečo dostávať pohľadnice len na Veľkú noc?

Pôst má svoju príťažlivosť a je zamyslením i očakávaním, toho čo bude nasledovať po ňom. Čo mňa na pôste fascinuje, je kríž a Ježišova pokora pred mocnými sveta, ktorí ho odsúdili na smrť!

Je chudoba relatívna?

Sociológovia hovoria, že neexistuje jeden koncept chudoby, ktorý by bol všeobecne platný a prijatý a rovnako neexistuje žiadny všeobecne prijatý spôsob jej merania. Napriek tomu je chudoba už niekoľko rokov strašiakom pre mnohých.

Príspevky na blogu