Zobuď sa ty, čo spíš! ... na margo homílie Jozefa kardinála Tomku na Mariánskej hore v Levoči 2007

Keď Jozef kardinál Tomko v homílii na levočskej Mariánskej hore hovoril o základných ľudských hodnotách v živote Slovákov, zdvihla sa v niektorých médiách vlna odporu voči jeho kázni. Na ceste do kostola v rozhovore s istým pánom, ktorý sa obdobne rozčuľoval, že kardinál „rýpe“, som sa musel zastať otca kardinála. Lebo ...
1. Levoča plnila najmä v období útlaku kresťanov naozaj funkciu slovenského Ain Karimu. Tu sa schádzali spoločenstvá veriacich a vyprosovali si nádej a požehnanie do ťažkých dní prenasledovania a neistoty.
2. Pamäť národa. Odborne by sme povedali, že ide o čiastočnú amnéziu. Beda národu, ktorý stratil svoju pamäť! Nie v názve organizácie, ale vo svojej identite. Tých, ktorí nám ubližovali sme vo voľbách slobodne, (ale aj zodpovedne?) poslali do verejnej služby. Slúžiť znamená pomáhať, spolupracovať na spoločnom dobre. Tak sme to naozaj mysleli aj s Ústavom pamäti národa, nie ?
3. Kňazi, rehole, cirkevné školy, semináre, Katolícka univerzita, to všetko tu vznikalo roky, pravda za utrpenia dnes blahoslavených mužov i žien na Slovensku. Ale aj cez statočný život jednoduchých, obyčajných veriacich ľudí a ich modlitieb. Vážime si aj tieto hodnoty?
4. Konzumizmus a hedonizmus prevzatý zo Západu sa dá nahradiť nielen slobodou, ale najmä zodpovednosťou, za seba, svoju rodinu a spoločnosť. Egoizmus nás naozaj ochudobňuje o spoločenstvo s inými a pripravuje nás na odsúdenie do samoty a vedie k psychickému zániku osobnosti.
5. Zákon o interrupcii - nie je žiadnou novinkou na katolíckom Slovensku! Odvolanie sa na Ústavu SR ako orgán najvyššej právnej sily, vychádzajúci nielen z tradície sv. Cyrila a Metoda, ale predovšetkým z Desatora a nášho svedomia, nám hovorí o najvyššej ľudskej hodnote.
6. Útoky na rodinu. Rozvrat rodiny. Neformálne partnerské zväzky a rozvody. Pokrokové modely rodiny. To je principiálna otázka pre každého otca a matku, pre každého muža a ženu /i slobodného/ a pre politika vo verejnej službe. Úloha štátu je jasná a jeho pomoc rodine je ustanovená v rôznych zákonoch. Otázne však je, či podpora tradičnej rodine je myslená vážne a zodpovedne. Ak nie, vtedy má nastúpiť kontrolný mechanizmus a to kontrola poslancov v štátnej i verejnej správe, priamo nami - voličmi. To je odpoveď na kardinálovu otázku ako reagujeme my, veriaci otcovia a matky na dnešnú situáciu o rodine.
7. Mediálne útoky na Cirkev. Na Slovensku zatemnenie rozumu pretrváva už roky. A niektoré média sú v tomto zatemňovaní majstrami. Stačí niečo nadhodiť, nedopovedať, uviesť ako polopravdu a v poslednom čase ako lož.
Už dávno som nepočul termín „novinárska kačica“, možno to vyznie komicky, ale kačice zrejme dolietali. Kedysi sme sa na stránkach novín dočítali ako sa redakcia ospravedlňuje za nesprávne resp. nepravdivo zverejnené informácie o niečom alebo o niekom. Dnes je všetko čo čítame, počúvame, a sledujeme naozaj pravda?
Myslím si, že otec kardinál vo svojej homílii v Levoči, nepovedal nič nové. Len to vykričal na plné ústa z Mariánskej hory na celé Slovensko. Slovensko, ktoré sa hlási ku kresťanským tradíciám. Slovensko, ktoré je hrdé na svoju históriu. Slovensko, ktoré niekoľko rokov volalo: „Svätý Otče do Levoče!“ a zároveň jedným dychom vzdychalo: „Len keby sme nemuseli meniť svoje svedomie, návyky a zvyky svojej povahy a skutkov!“ Na toto Slovensko dnes otec kardinál Tomko, volá ústami apoštola národov, sv. Pavla : „Zobuď sa ty , čo spíš!“(Ef 5,14).

Informácie o František Drozd

Obrázok používateľa František Drozd

Krátke info o sebe (nepovinné)

Usilujem sa hľadať spoločné dobro a rozvíjať ho v prospech celej spoločnosti.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu