6. Príčinnosť vo svete Boha nedokazuje?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./ Princíp príčinnosti hovorí, že každá existencia, ktorá nemá sama od seba dôvod a vysvetlenie svojej existencie, musí ho mať v niekom či niečom inom. V opačnom prípade nemožno ísť do nekonečna. Niekde sa musí nachádzať prvotný článok radu príčin, ktorý nemohol mať žiadnu príčinu – Boh. Žiadny dôsledok nemôže prekročiť svoju príčinu.

Z toho, že Boh je sám od seba, sebe dôvodom a prvou príčinou všetkého, plynie jeho nekonečná dokonalosť; je osobou, čistým duchom, je večný, nekonečný, bez ohraničenia.
Ak nahromadíme akékoľvek konečné veci, nedosiahneme nekonečno.
Ak neexistuje prvý činiteľ, neexistuje ani stredný, ani posledný v sérii. Ten potom musí byť taký, že mení iné, bez toho, že by sa sám menil. Inak by potreboval ďalší činiteľ. Činiteľ, ktorý mení ostatné, bez toho, že by sa sám menil, ktorý teda dáva bez toho, že by sa sám umenšoval, musí byť nekonečný. Premeny, zvlášť pokiaľ ide o premeny na vyšší stupeň, ako je tomu v prípade prechodu z neživého na živé, nás teda privádzajú k prvej príčine, k Bohu.
Veci majú bytie, Boh je bytie, preto musí byť, inak by nebolo nič.
Boh zmysel svojej existencie hľadať nemusí. Plnosť zmyslu a bytia je v ňom. Nepotrebuje žiadny dôkaz k oprávneniu svojej existencie. Všetky veci odvodzujú koniec koncov svoj zmysel od Neho. Ako dostáva mesiac svetlo od slnka, ktoré vydáva svetlo vlastnou silou, tak sú všetky veci okolo nás – aj náš život – naplnené zmyslom, pretože sú Božím odleskom.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu

 • 12.11.2006 - 15:51
  (Mk 12,38 -44) Evanjelium ktoré by sme mohli pre dnešnú dobu nazvať evanjeliom o ekonomike, o...
 • 12.11.2006 - 15:35
  „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ježiš Tomášovi) Teraz poznávame čiastočne, no potom z...
 • 06.11.2006 - 11:17
  Po administratívnych textoch je tento príspevok prakticky to prvé, čo je napísané do nových blogov...
 • 06.11.2006 - 10:43
  Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov...
 • 06.11.2006 - 01:01
  Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ). Uvedený...