F. Riversová: Vykúpená láska. (recenzia)

Francine Riversová, autorka viacerých známych publikácií, nám v románe Vykúpená láska predkladá zložitý príbeh uzdravovania zraneného ľudského srdca. Na podklade romantického príbehu nám sprostredkúva biblické posolstvo lásky Boha k vyvolenému národu – tak ako je nám známe z knihy proroka Ozeáša.

Hlavnou postavou Vykúpenej lásky je dievča, ktoré sa vinou osudu stalo prostitútkou. Anjela (meno, ktorým v jej čase a prostredí častovali mnohé prostitútky) alebo aj Mara, Tersa, Amanda... Sarah, jedna a tá istá osoba. Aj Biblia pozná veľmi dôverne zmenu mien. Keď sa zo Sarai stane Sarah, zo Šimona Peter, zo Šavla Pavol... Zmena mena naznačuje zmenu poslania v živote, vnútornú premenu. Aj ústredná postava Vykúpenej lásky prechádza rôznymi životnými etapami. Od nemanželského dieťaťa, siroty, zneužívaného dieťaťa k prostitútke a od prostitútky k žene – manželke a od manželky k Božiemu dieťaťu. K zmenám ju podnecuje mladý farmár Michael Ozea, ktorý ju z nevestinca vykúpi a vezme si ju za manželku. Svadbou mnohé romány šťastne končia, no tou sa príbeh tohto románu iba začína...

Asi tretinu knihy autorka venuje opisu získavania si dôvery medzi dvoma hlavnými postavami. Veľká uzavretosť, nedôvera, zatrpknutosť dievčaťa, teraz už manželky, je ťažkým orieškom, ktorého škrupinu sa Michaelovi len s veľkým úsilím podarí narušiť. Čitateľova pozornosť je skúšaná viacnásobným zlyhaním Anjely, opustením Michaela a navrátením sa do koľají starého života.

Kniha nie je venovaná výlučne vzťahu dvoch zaľúbených ľudí. V centre príbehu sa ich vzťah otvára ďalšiemu spoločenstvu ľudí, ktoré ich vzťah obohacuje o nové aspekty a hodnoty ako je hlboké priateľstvo, nezištná pomoc a obeta.

Anjela premenená láskou absolvuje posledný útek od Michaela. Nie preto, aby sa navrátila k svojmu starému spôsobu života, ani nie preto, aby uskutočnila pomstu, ale z lásky k Michaelovi, ktorý ju tentokrát nejde hľadať, lebo vie, že sa musí sama vrátiť. Anjelin posledný útek je korunovaný víťazstvom lásky k blížnemu – založením domu pre dievčatá s poškvrnenou minulosťou, ktorý má byť odrazovým mostíkom pre nový život. Anjelino srdce preniká aj lúč Božej lásky, ktorej sa doteraz tak stránila a Boh dokončuje svoje dielo premeny zraneného srdca. Tak môže Anjela uskutočniť svoj návrat k Michaelovi a začať žiť skutočne svoj nový život.

Román môže súčasného čitateľa osloviť nádhernými opismi farmárskeho života, v ktorom sa snúbi práca, skromnosť, vzťah k prírode a radosť z nej. Text románu sa vyznačuje podrobnou psychológiou postáv, vnútornými dialógmi a gestami, samozrejme tiež idealizáciou postáv, ktorá napomáha lepšie vyjadriť podstatu a posolstvo príbehu. Román je ekumenický – okrem spoločného kresťanského posolstva sú postavy stúpencami rôznych kresťanských denominácií a spája ich viera v jedného Boha.

Vysoko hodnotím autorkinu schopnosť dať vášni obsah. To sa často nevidí v súčasných románoch. Napriek kresťanskému ladeniu románu sa čitateľ nemusí obávať akejsi prudérnosti. Pero autorky s noblesou pošteklí ľudské zmysly a nasmeruje túžby ľudského srdca na cestu ich skutočného naplnenia. Prečo sa takého prístupu aj báť? Biblia sama nepozná ostych – pokiaľ ide o srdce, lásku, spásu, Boha, človeka...

Vykúpená láska má v sebe silu zatiahnuť človeka na hlbinu. Autorka ju venuje tým, čo trpia a túžia. Nabáda nás: prehodnotiť predsudky, zmeniť smer, nebáť sa uskutočniť zmeny, počúvať hlas srdca, lebo srdce je miestom, kde hovorí Boh...

Vykúpenú lásku od F. Riversovej prináša slovenským čitateľom vydavateľstvo Kumran.

Informácie o Žofia Sepešiová

Obrázok používateľa Žofia Sepešiová

Krátke info o sebe (nepovinné)

Rozpoltená osoba.
Náladová.
Flegmatická - pokiaľ nepretečie pohár trpezlivosti... Individualistka hľadajúca spoločnosť. Osamotené duša. Rozorvané srdce ohradené "čínskym múrom", ktorý však skôr plní úlohu Múru nárekov.
Dvere bez kľučky...v ušiach má vatu.
Líška čakajúca princa.
Optimistka pokiaľ má pre čo žiť... pesimistka v hľadaní zmyslu života.
Pochybujúca veriaca.
Smietka vo vetre...

E-MAIL: chokmasulamit@gmail.com

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu