Podporte petíciu proti kontroverznej správe Estrela (aktualizované)

Na októbrovom pléne Európskeho parlamentu odmietnutá správa Estrela o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, bola bezprecedentným spôsobom znovu pretlačená na rokovanie parlamentu. Využime teda možnosť vyjadriť sa formou petície ešte pred hlasovaním v Európskom parlamente, ktoré sa uskutoční už 10. decembra.

_____Aktualizácia 10.9.2013_____

Európsky parlament dnes napoludní neprijal kontroverznú Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Ďalšie informácie sú uvedené na stránkach pani poslankyne Anny Záborskej.

Veľká vďaka všetkým za podporu a modlitby!

__________


Petíciu je možné podpísať na stránke:

http://www.citizengo.org/en/895-estrela-report-back-table-stop-it

Pričom treba vyplniť polia:
First name - krstné meno
Last name - priezvisko
Email - emailová adresa
miesto United States vybrať Slovakia
Zip code - PSČ
kliknutím na červené SIGN sa podpis pod petíciu odošle.

Riziká správy Estrela objasňuje na svojich stránkach poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Záborská:

Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach poslankyne Edit Estrela vyvolala v októbri vlnu kritiky vo viacerých členských štátoch EÚ, pretože vstupuje do oblastí, ktoré sú vo výlučnej právomoci členských štátov, ako je vzdelanie, zdravotná starostlivosť a etika. Správa sa snaží obmedziť základné ľudské práva, predovšetkým právo na život, slobodu slova, slobodu viery, vyznania a náboženského presvedčenia, práva dieťaťa, ako aj právo rodičov vychovávať svoje deti v súlade s ich hodnotovým presvedčením.

Zároveň správa propaguje potrat ako ľudské právo, hoci takéto právo nemá oporu v záväzných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch a zmluvách.. Snaží sa tiež zaviesť sexuálne vzdelávanie, ktoré neberie ohľad na ľudskú dôstojnosť a propaguje práva založené na sexuálnej orientácii ako ľudské práva napriek tomu, že základné ľudské práva sú vždy univerzálne a prináležia každému človeku bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, alebo príslušnosť k akejkoľvek skupine.

Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu