Pápež na Anjel Pána: Počúvať Ježiša znamená urobiť svoj život darom lásky. Vatikán 1. marca

Príkaz pre učeníkov a pre nás je tento: «Počúvajte ho!» Počúvať Ježiša. On je Spasiteľ, nasledujte ho. Počúvať Krista v skutočnosti vyžaduje prijať logiku jeho veľkonočného tajomstva, vydať sa na cestu s ním, aby sme svoj vlastný život urobili darom lásky pre druhých, v pokornej poslušnosti Božej vôli, s postojom odpútania sa od svetských vecí a s postojom vnútornej slobody. Inými slovami, je potrebné byť pripravený ‚stratiť svoj život‘, darujúc ho, aby všetci ľudia boli spasení, a aby sme sa stretli vo večnej blaženosti. Ježišova cesta nás vždy vedie k šťastiu! Nezabudnite: Ježišova cesta nás vždy privádza k šťastiu! Bude na nej kríž, skúšky, ale nakoniec nás vždy privedie k šťastiu. Ježiš nás neklame! Sľúbil nám šťastie a dá nám ho, keď pôjdeme po jeho cestách.

S Petrom, Jakubom a Jánom vystúpme aj my dnes na horu Premenenia a zotrvajme v kontemplácii Ježišovej tváre, aby sme z nej prijali to posolstvo a vniesli ho do nášho života; aby sme aj my mohli byť premenení Láskou. Skutočne láska je schopná premenil všetko: láska mení všetko! Veríte tomu? Veríte? [Odpoveď: Áno!] Ale neveríte veľmi podľa tohto, čo počujem... Veríte, že láska všetko mení? [Odpoveď: Áno!] Tak teraz vidím... Nech nás na tejto ceste povzbudzuje Panna Mária, ktorú budeme teraz vzývať modlitbou Anjel Pána.“

František

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu