Pokánie... Len ľútosť, alebo niečo viac?...

Poznáte to: Všedné dni... Jeden za druhým... Úspechy... Neúspechy... Vo všednom živote. Ale aj v duchovnom. Raz sa darí, inokedy nie. Človek padá-hreší. Potom robí pokánie... Vstane, ale za nejaký čas padne znova...
Vyzerá to ako kolotoč. Ale... musí to byť „ako kolotoč“?...

Život prináša rôzne udalosti. Podľa okolností nám niečo vyjde. Potom možno séria neúspechov, ťažkostí. Niekto bojuje, niekto sa ledva „drží nad vodou“. Niekdy sa kráčanie životom podobá jazde na húsenkovej dráhe: raz hore, raz dole... Podobne v náboženskom živote... Niekedy hreší človek viac, niekedy menej... Zmieri sa s Dobrým Pánom Bohom, prejde čas... Vyhýba sa hriechom. A keď si myslí, že vyhráva- práve vtedy, ani nechce- a predsa padne-upadne do hriechu. Je to také nevyhnutné? To, že ľutujeme hriechy, nám niekedy stačí. Ale čo potom? Vo sviatosti zmierenia vyznáme hriechy... Potom vyslovíme slová ľútosti, niekdy veľmi rýchlo, aby sme to mali za sebou... Vykročíme s čistým štítom, a … Začíname znova. Ale často začíname znova aj … Hrešiť!!!
Spomeňme si na slová svätého Jána: „Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa." ( Lk 3,9) Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! ( Mt 3,8 )… veľmi mobilizujúce!!! Ale čo to znamená? Čo znamená to: „ ...neprináša dobré ovocie...“, a „ovocie hodné pokánia“? Čo znamená „dobré ovocie“? Ježiš nám pomôže svojimi slovami: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého." ( Jn 14,21 ) To znamená, že ovocím pokánia má byť naša väčšia snaha milovať Boha! Milovať Boha aj väčšou snahou o zachovávanie Božích prikázaní! Veľkou pomocou na ceste pokánia, polepšovania sa, sú aj slová svätého Jána:„Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a Kto má jedlo, nech urobí podobne!" (Lk 3,11 )
Aj samotný Ježiš nám pomáha: „ Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. ( Mt 5,7 ) Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! ( Lk 6,36 )
Vidíme, že ovocím pravého pokánia je väčšia snaha o verné plnenie Božej vôle, vyhýbania sa hriechu a konanie skutkov milosrdenstva.
Takže:Pokánie je... Len ľútosť, alebo niečo viac?...

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu