Štrnásty marec 2016

Ahoj, v dnešný deň a pri príležitosti blížiaceho sa 14. marca by som opäť raz rada ocitovala Dr. Jozefa Tisa.
Zaujalo ma, že uvádza, ako „katolicizmus pozdvihol ženské pohlavie zo stavu otroctva (...) S postupom katolicizmu stúpala i úcta ženského pohlavia.“
Na inom mieste si kvôli niektorým mužom povzdychne:
„Nevieme sa úplne zbaviť (...) predpojatia, že vraj ,žene varechu!´“
Ďalej tvrdí:
„Kresťanská náuka čo najrozhodnejšie stojí na základe rovnoprávnosti muža a ženy“ a „írečitá kresťanská myšlienka je, čo moderná doba pod emancipáciou žien na povrch hodila.“
Veľmi sa mi páči aj tento citát:
„A slovenská žena, vieme, je jemnocitná, je ideálna...“

Nedá mi tiež neodcitovať slová iného politika HSĽS z jedného interview:
„O starej žene nemožno hovoriť, milý pane, lebo takej vôbec niet.“
Majte sa.

Informácie o Monika Mičudová

Príspevky na blogu