Dr. House: Ako to, že všetko dobré, čo sa stane, je vždy dielom Boha?!


Geniálny Dr. House na poli medicíny a biochémie, nemúdry Dr. House na poli kresťanského myslenia. Opäť bola epizóda, kde pacientmi boli veriaci ľudia a House mal tak príležitosť vyjadriť svoj rázny postoj voči náboženstvu. Jeho slová boli ofenzívou vo viacerých dialógoch, ktoré som si všetky nezaznamenal, avšak zaujala ma jedna jeho poznámka, ktorá istým spôsobom reprezentuje danú epizódu: „Ako to, že všetko dobré, čo sa stane, je vždy dielom Boha?!

Hoci je House neveriaci, môžeme voči nemu argumentovať Bibliou, pretože vyriekol štipľavú otázku, ktorá úmyselne dráždi učenie Cirkvi. Preto sa Cirkev môže obhajovať práve týmto svojím učením.
-

V knihe Deuteronómium Mojžiš blahorečí Pána a okrem iného vraví: „Dokonalé je jeho (Božie) dielo, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, spravodlivý je a priamy.“ (Dt 32, 4) Je to veľmi trefný argument, pretože vyjadruje, ako je Božie dielo nielen dokonalé, ale aj priame. Pojem „dielo“ sa tu myslí užšie, čiže nie ako celé stvorenstvo, ale ako „cesty Pána“, Jeho pôsobenie tu medzi nami na zemi. A čo je najpodstatnejšie, Boh je podľa citátu priamyBoh pôsobí medzi nami dokonalo a priamo.

Asi najvýstižnejšie vec rieši sám Pán Ježiš, keď k Nemu pristúpil bohatý mladík a pýta sa: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ A Pán mu odpovedal:„Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý.“ (Mt 19, 16-17) Z toho nám bezprostredne vyplýva, že nič nie je dobré, iba Boh. Len On je jediný zdroj pravého dobra, On je dobrý, On je Dobrom. Preto čokoľvek dobrého, čo sa nám stane, má za svojho pôvodcu Boha.
-

ZACHRÁNILI HO ZÁCHRANÁRI A LEKÁRI, A NIE BOH!

Táto poznámka má dosah oveľa väčší, než by sa na prvý pohľad myslelo. Je to preto, lebo neveriaci ľudia vnímajú len prirodzené dôvody vecí, za ktorými nielenže nehľadajú nadprirodzené organizovanie, ale v rámci pocitu dostatočného vysvetlenia vecí prirodzenými dôvodmi nadprirodzené pozadie príkro odmietajú. A tak sa deje – ako som si všimol – nielen u Housea, ale vo všetkým mysliach neveriacich. Isto poznáte ten príbeh, kde príde povodeň k jednému domu veriaceho, veriaci vystúpi na strechu, modlí sa, aby ho Boh zachránil, a keď príde záchranárský vrtuľník, povie záchranárom: „Nepotrebujem vašu pomoc, mňa zachráni Boh.“ A takto príde viacero posíl na záchranu, no vždy ich veriaci odmietne s tým, že jeho zachráni Boh. Nakoniec ho povodeň zabije a po smrti vyčíta Bohu, prečo ho nezachránil, a Boh mu oznamuje: „Veď som ti poslal vrtuľník, lekárov, člny, všemožných záchranárov!“

Tento príbeh je známy a vystihuje neprístojnú naivitu niektorých veriacich, medzi ktorých sčasti patrili aj tí pacienti Dr. Housea z danej epizódy. Avšak ak si z príbehu vezmeme na ponaučenie spomenutý spôsob Božej pomoci, uvedomíme si, že nadpis tejto časti článku by sme mali zmeniť na „Zachránili ho záchranári, aj lekári a aj Boh.“
-

SPÔSOB BOŽEJ POMOCI: PRIRODZENO-NADPRIRODZENÁ MILOSŤ

Nie, nechcem tu zavádzať nejaký nový typ milosti, ktorý by bol nad rámec kresťanského učenia. Iba som tým názvom chcel vystihnúť zaujímavú syntézu prirodzeno-nadprirodzených zdrojov Božej pomáhajúcej milosti. Je to akýsi kompromis medzi Houseom a kresťanstvom v duchu poslednej vety predchádzajúcej časti článku.

Musíme si predovšetkým uvedomiť, že Boh sa nikdy nevtiera, ako som to už rozoberal v inom článku (http://blog.christ-net.sk/?q=node/253). To znamená, že ak nie sme vyvolení na špeciálne, zázračné zjavenie, tak nám bude Boh pomáhať ako v tom príbehu o záchranároch a veriacom. Teda prirodzenými prostriedkami, ktoré sú inšpirované a organizované nadprirodzene – avšak samozrejme ten nadprirodzený organizačný prvok bude zahalený, nejasný, takže sa bude vždy zdať, že sa pomoc vydarila na základe čisto prirodzených fenoménov (lekári, záchranári a pod.). Iste, neveriaci človek nadprirodzený zdroj odmieta, ale bez ohľadu na to platí odpoveď na Houseovu otázku: „Všetko dobré, čo sa stane, pochádza od Boha, lebo podľa Ježišových slov len Boh je jediné dobro a nič iné nie je dobré.“ (porov. Mt 19, 16-17). Takže všetky prirodzené formy pomoci sú len sprostredkovateľmi Božej pomáhajúcej milosti. Všetky prirodzené formy, vrátane ľudí a ich konkrétnej pomoci, sú inšpirované Božou dobrotou – niekedy bezprostredne, inokedy sprostredkovane. Preto keď sa modlíme, nepochybujem o tom, že my, kresťania, dobre vieme, že Božia pomoc prichádza aj cez našu rodinu, cez priateľov, ba aj cez nepriateľov, cez rôzne situácie a podobne. Sme už na to akosi zvyknutí. Škoda len, že neveriaci človek ako pán House nerozumie, že Božia milosť sa tvorí prirodzeno-nadprirodzene.

Veď keby sa Boh zjavil skrze anjela a bum, priamo ohromujúco zasiahol do našej situácie, mali by sme ešte nejakú slobodu Ho odmietnuť? Veď by sme mali dôkaz Jeho existencie a dobroty – odmietať Ho by sa rovnalo bláznovstvu. A to veru nie je sloboda...
-

A KEĎ SA STANE NIEČO ZLÉ: CESTY BOŽIE SÚ NEVYSPYTATEĽNÉ!?

Tento výrok, tuším, nepochádza od Housea, ale zaraďujem ho sem, lebo si myslím, že s vecou súvisí. Povedal ju vo filme Diablov advokát diabol (Al Pacino) svojmu synovi (Keanu Reeves). Chcel ho tým odradiť od Božích vecí a trošku si zanadávať na Boha. Avšak zamlčal „drobný“ fakt. Kto začal všetko to zlo, nenávisť, neprávosť a skazu Božieho stvorenstva? Kto sa rozhodol povýšiť nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, a chce sa vydávať za Boha? (2 Sol 2, 4 alebo porov. Iz 14, 13-14) Kto bol vrah a skazonosca od počiatku celého stvorenstva? (porov. Jn 8, 44)

Bol to on – Satan.

To znamená, že síce možno odpovedať na zlo „cesty Božie sú nevyspytateľné“, ale to zďaleka nie je úplná odpoveď. K úplnosti treba doplniť toho, kto je za to zodpovedný, kto ničí naše životy, kto nám závidí spásu a kto nás chce zotročiť, aby sme ho velebili. Preto povieme: „A keď sa stane niečo zlé: Vrah od počiatku, Satan, spôsobil (najčastejšie nepriamo cez hriech iných, aby nepodal dôkaz o svojej existencii) našu bolesť.
-
Tak jest.
-

PrílohaVeľkosť
Dr_House.jpg17.55 KB
blessing_of_sick.jpg59.8 KB

Informácie o Roman Gemela

Príspevky na blogu