Ako sa stať dobrým otcom

Byť otcom je významné poslanie, ktoré nám Nebeský Otec dáva. Stať sa manželom, otcom, starým otcom alebo duchovným otcom je výsadou do ktorej nás povolal a povoláva samotný Pán Boh. Doslovne byť otcom je zodpovednou úlohou a rolou.

Dnes nás obklopujú mnohé „vzory“ ako byť, či nebyť otcom. Máme príklad a rôzne zážitky od svojich otcov. Náš totálny vzor by však mal byť Milostivý a Milosrdný Pán Boh. Veď k Nemu sa aj modlíme a jeho oslovujeme Otče náš.

Ak by sa nám drahí priatelia aj nedarilo v niečom byť dobrým otcom, On nás neopustí a nenechá v hanbe, ponížení a hriechu. Ježiš nás učí milovať totálne Otca, od ktorého bol ku nám poslaný. Boh Otec sa s nami stotožnil. Vtelil sa v Ježišovi do tohto sveta, medzi nás. A učí nás plne dôverovať vo všetkom.

Toto je pre nás ten najlepší vzor ako sa stať dobrým otcom. Boh, Syn a Duch Svätý, ktorý nás v otcovstve posväcuje.

Sv. Jozef, oroduj za nové sväté kňazské a manželské povolania.

Zdroj: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu