Čo znamená byť kresťanom

Podobne ako bohatý brat berie na seba dlhy svojho brata, ktorý zbankrotoval, tak aj náš Pán vzal na seba všetky nezhody a disharmóniu, všetky hriechy a viny človeka tak, akoby bol sám vinný.

Zlato sa čistí tak, že ho vložíme do pece. Podobne Boh berie na seba ľudskú prirodzenosť, vrhne ju na Kalváriu, aby sa očistila od hriechov. Môžeme si predstaviť iný obraz: keďže máme v krvi hriech, Ježiš vylial svoju krv, aby nás vykúpil. Bez preliatia jeho krvi niet omilostenia ani odpustenia hriechov. Neskôr, na Veľkonočnú nedeľu, vstane opäť vo svojej oslávenej ľudskej prirodzenosti. Je to počiatok nového stvorenia, prvá nota novej symfónie, ktorú bude Božský dirigent hrať znova a znova. Ako sa k tej prvej note pridávajú ďalšie noty? My sme ďalšie noty vtedy, ak podobne ako Mária skutočne súhlasíme, aby sme sa pridali k tejto prvej note. Ako sa to stane, že sa k nej pridáme? Pridávame sa k nej sviatosťou krstu, ktorým každý človek umiera starému Adamovi a zlúči sa s novým Adamom, ktorým je Kristus. Všetky tieto ďalšie noty, ktoré sa pridávajú k tej prvej, tvoria nové Kristovo telo, ktoré poznáme ako tajomné telo, Cirkev. To znamená byť kresťanom.

Fulton Sheen: myšlienky na každý deň (Dobrá Kniha zostavil Henry Dieterich)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu