Dôkazy existencie Boha

„Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ježiš Tomášovi)

Teraz poznávame čiastočne, no potom z tváre do tváre - budeme poznať ako sme aj my poznaní. (Pavol - 1 Kor)

Nechcem poznať, aby som veril, ale verím, aby som poznal. (Anzelm, podobne sa vyjadrili aj Augustín, Tertulián)

Dôkaz.
Nikdy som nebola v Amerike. Ale poznám ľudí, ktorí tam boli a hovorili mi, že je. V atlase sveta viem na ňu prstom ukázať a môžem si tak virtuálne pocestovať po celom svete. Medzi nami – Amerika mi nič nehovorí, radšej by som sa išla pozrieť opačným smerom., ale nezáleží na mojich cestovateľských snoch...ale na tom, čo považujem za dôkaz, že Amerika skutočne je.

Na „diecézku“, ktoré sa konalo koncom letných prázdnin v Galante bežal jeden workshop na tému: Dôkazy existencie Boha. Nezúčastnila som sa ho. Priznám sa, že sa dôkazom, ktoré ma presviedčajú, že Boh je, snažím v poslednom čase cieľavedome vyhýbať. Pretože nestačím za nimi utekať (horšie je, že ani pred nimi:( ) Vždy ma ešte viac dopletú. Ku každému druhu dôkazu existuje celý rad kritík – vždy je čo vytknúť. Stále sa presviedčam o tom, že všetkému, čo vytvorí rozum sa dá oponovať. Buď rozumu kladie ďalšie pochybnosti sám rozum, alebo potom sama skúsenosť. Nie vždy sú zmysly v súlade s rozumom. Pamätám si na jeden pokus, ktorý poukazuje na rozpor, ktorý často vládne medzi rozumom a zmyslovou skúsenosťou.

= Naplňte tri nádoby vodou; prvú s veľmi horúcou vodou, druhý veľmi chladnou vodou a tretí vlažnou vodou. Potom namočte jednu ruku do horúcej vody, druhú do chladnej vody a nechajte ich tam nejaký čas. Potom ich obe namočte do vlažnej vody a uvidíte, že zakúšate protichodné dojmy. Jedna ruka vám hovorí, že vlažná voda je mimoriadne studená a druhá hlása, že je veľmi horúca. Pochopiteľne voda je jedna a tá istá a jej teplota je vám (resp. vášmu rozumu) dobre známa. =

Ale podobne relatívna je aj schopnosť rozumu podať skutočnú – komplexnú pravdu, pretože rozum pracuje často s veľmi abstraktnými pojmami. Ako si môžeme byť istí, že dosahujú stupeň pravdy? Rozum a zmysly sa navzájom dopĺňajú, niekedy si však protirečia a človek „neví kudy-kam“. Poznáte ten pocit...
Ja to momentálne riešim útekom. Zahodím všetky múdre knihy do kúta k pavúkom :) a idem von si vyluftovať hlavu. Zahajujem najvyšší stupeň ignorancie voči tým „„dôležitým““ otázkam života (sú však ako bumerang – nevadí, za pokus to stojí, lež nevymyslím niečo lepšie). Len žijem. Niekedy to trvá dlhšiu dobu (najdlhšie po termín odovzdania seminárky.:)).

Keď som prechádzala vedľa toho worshopu, sedelo tam veľké množstvo ľudí (skoro ako pri zázračnom rozmnožení chleba :)) Boh je zjavne chlebom, ktorý nás živí a ľudia na neho čakajú s hladným srdcom. Téma dokázania jeho existencie je stále živá. Dokiaľ bude biť ľudské srdce, táto otázka nás bude stále prenasledovať a zaujímať.

Vrátim sa teda späť do svojej izby, očistím knihu od pavučín (autor je Angličan – Peter Cole; má názov Filozofie náboženství. :)) a zastavím sa pri tých „dôkazoch“.

Myšlienka, že môžeme vymyslieť argumenty dokazujúce Boha je známa ako prirodzená teológia. Tá tvrdí, že k tomu, či Boh existuje, alebo nie, môžeme dospieť pomocou našich poznávacích schopností (rozumom, skúsenosťou a pod.) Pri tomto prístupe sa neodvoláva na náboženské autority (tj. je to tak, lebo to sv. Augustín povedal... atď.)

Zjavená teológia svoje poznatky o Bohu čerpá z rôznych „zjavení“ – náboženských spisov (napr. Sv. písmo). Tie sú jej hlavným a absolútnym argumentom.

Napokon je tu ešte filozofia, ktorá sa zaoberá prioritne rozumovými argumentmi. Čiže ide o rozumové cesty k Bohu.

Dôkazov Božej existencie je veľké množstvo. Kniha opisuje z nich malú čiastku. Rozdeľuje ich klasicky na:

1. apriórny dôkaz (rozumový -pred skúsenosťou; vychádza čisto z rozumovej činnosti, resp. z definície Boha, ktorú skonštruoval rozum)
2. aposteriórny dôkaz (skúsenostný -zo skúsenosti; vychádza zo skúsenosti človeka so svetom a pod.)

Cole opisuje v knihe ontologický, kozmologický, teleologický a dôkaz existencie Boha vyplývajúci z náboženskej skúsenosti.

Takže prvý na muške budem mať ten ONTOLOGICKÝ...
:)

Informácie o Žofia Sepešiová

Obrázok používateľa Žofia Sepešiová

Krátke info o sebe (nepovinné)

Rozpoltená osoba.
Náladová.
Flegmatická - pokiaľ nepretečie pohár trpezlivosti... Individualistka hľadajúca spoločnosť. Osamotené duša. Rozorvané srdce ohradené "čínskym múrom", ktorý však skôr plní úlohu Múru nárekov.
Dvere bez kľučky...v ušiach má vatu.
Líška čakajúca princa.
Optimistka pokiaľ má pre čo žiť... pesimistka v hľadaní zmyslu života.
Pochybujúca veriaca.
Smietka vo vetre...

E-MAIL: chokmasulamit@gmail.com

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu