Deklarácia 29 - naozaj je to krok správnym smerom?

V apríli tohoto roku vznikla na pôde Európskeho parlamentu iniciatíva známa ako Deklarácia 29, ktorej agendou je aj boj proti detskej pornografii a pedofílii na internete.

Poslanci EP sú vyzývaní k podpisu tejto deklarácie, takzvaného Písomného prehlásenia, ktoré však - ak je väčšinou poslancov EP podpísané - stáva sa oficiálnym stanoviskom Európskeho parlamentu. Takéto stanovisko potom môže byť doručené komisárke Cecílii Malmströmovej, ktorá je zodpovedná za oblasť slobody, bezpečnosti a práva.

O potrebe ochrany detí a mládeže i boji proti detskej pornografii netreba veľa hovoriť: pre nás kresťanov by to mala byť vec jasná, s principiálnymi postojmi a následným konaním v každodennom živote i vo verejnej angažovanosti.

I napriek tomu si však dovolím polemizovať s časťou Deklarácie 29. Deklarácia v druhom bode vyzýva:

(Európsky parlament) žiada Radu a Komisiu, aby vykonávali smernicu 2006/24/ES a rozšírili rozsah jej pôsobnosti na internetové vyhľadávače, aby bolo možné urýchlene a účinne zasahovať proti detskej pornografii a sexuálnemu obťažovaniu na internete.

Rozšírenie pôsobnosti smernice 2006/24/ES o uchovávanie údajov aj na internetové vyhľadávače inými slovami znamená, že majú byť monitorované a ukladané všetky vyhľadávania na internete.

Jednoduchá veta, ktorej obsah môže mať veľké dôsledky pre slobodu internetu a rodiacej sa informačnej spoločnosti, na druhej strane však nebude mať efektívny účinok v boji proti detskej pornografii a pedofílii.

Myslím si, že potláčanie detskej pornografie a pedofílie využívaním monitorovania internetových vyhľadávačov sa minie účinkom, keďže:

- prevádzkovatelia vyhľadávačov majú integrované nástroje na elimináciu takéhoto typu obsahu v zobrazovaných výsledkoch;

- ľudia vyhľadávajúci tento typ obsahu sa väčšinou pohybujú v rôznych uzatvorených diskusných skupinách, resp. lákajú svoje obete v sociálnych sietiach a chatoch;

- distribúcia tohto typu obsahu sa v drvivej väčšine prípadov rieši uzatvorenými distribučnými kanálmi, ktoré sú úplne mimo dosahu internetových vyhľadávačov, nielen z pohľadu vyhľadávania, ale aj z pohľadu indexovania obsahu;

- nerieši sa tým problém ako taký, ale sa len vytvára snaha uzatvoriť informačné kanály, žiaľ len mizivé percento v tejto oblasti. Samozrejme, dopyt robí svoje, ale treba potláčať tvorcov tohoto obsahu a ich servery (veľa ich je v EÚ: "An essential part of today's commercial child pornography is now hosted in Germany and distributed from Germany." Zdroj: http://www.wikileaks.org/wiki/My_life_in_child_porn).
Naopak, monitorovanie a uchovávanie údajov z internetových vyhľadávačov je rizikové z nasledovných dôvodov:

- do rúk výkonnej moci sa dostávajú neprimerane mocné nástroje, ktoré môžu byť zneužité na potláčanie ľudských práv, demokratických princípov a slobody vierovyznania (aktuálne Čína, Irán a pod., čo však neznamená, že by sa niečo podobné nemohlo stať skutočnosťou aj v niektorom zo štátov EÚ - najbežnejšia aplikácia je využitie prostredníctvom silových a bezpečnostných zložiek proti politickým odporcom);

- vytvára sa mechanizmus, ktorý môže byť zneužitý záujmovými skupinami (krádež identity, monitoring oponentov, zamestnancov, znevýhodňovanie klientov na základe nelegálne kupovaných údajov z monitoringov, data mining za účelom zisťovania slabín odporcov z psychologického profilu, atď.);

- vzhľadom na možnosť hackerských útokov na internetové vyhľadávače (napr. nedávny útok na Google) sa zvyšuje riziko úniku monitorovaných informácií o vyhľadávaní vo všeobecnosti a tým aj možnosť zneužitia týchto údajov voči konkrétnym osobám (napr. odsúdenie a niekoľkoročné väzenie pre čínskych aktivistov na základe informácií z Yahoo).

Toľko aspoň v skratke k rizikám, ktoré v sebe i napriek nesporným pozitívam agendy boja proti detskej pornografii a pedofílii nesie Deklarácia 29.

Keďže spoluautorkou Deklarácie 29 je pani poslankyňa Anna Záborská, dlho som váhal s uverejnením týchto mojich výhrad. Pani Záborskú si hlboko vážim a pre mňa osobne je na prvej priečke medzi všetkými poslancami Európskeho parlamentu. Jej prácu v EP dlhodobo sledujem a viem, že sa úprimne a naplno angažuje v oblasti ochrany rodín, postavenia žien a detí v duchu viery a evanjelia.

Moje výhrady preto nie sú kritikou jej práce, skôr pohľadom a príspevkom človeka venujúceho sa informačnej spoločnosti a informačným technológiám k diskusii o niekedy skrytých, ale možno o to vážnejších dôsledkoch aj dobre mienených aktivít na tomto poli.

__________
Foto: www.smile29.eu

Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu

 • 29.08.2023 - 17:52
  Neviem, či aj vy, ale ja som sa už nevedela dočkať ďalšieho, už piateho, pokračovania Príbehov z...
 • 29.08.2023 - 17:32
  A tak sme sa dočkali! Čoho? Poslednej časti obľúbenej série Príbehov z kanadského západu od Janette...
 • 12.07.2023 - 16:10
  V najnovšom románe Skrytý princ od známej spisovateľky Tessy Afsharovej, ktoré vydalo kresťanské...
 • 07.05.2023 - 12:09
  Boh k nám dennodenne hovorí. Hovorí aj vtedy, keď si my myslíme, že mlčí. Počujeme to?
 • 08.03.2023 - 06:34
  Ak ste si mysleli, že Vás v knižnej sérii Príbehy z kanadského západu po prečítaní tretej časti už...
 • 05.03.2023 - 20:23
  Známa kresťanská autorka Janette Okeová nás v tretej časti s názvom ,,Keď sa rozvidnie“ pozýva opäť...
 • 21.02.2023 - 07:46
  Keď príde jar – druhé pokračovanie príbehu slečny a učiteľky Elizabeth Thatcherovej, z ktorej sa...
 • 12.02.2023 - 22:05
  ,,Narodila som sa 3. júna 1891 ako Elizabeth Marie Thatcherová…“
 • 02.02.2023 - 20:23
  Tamara, Rachab, Rút, Betsabe, Mária. Päť životných príbehov, päť žien, aktoré sa spomínajú v...
 • 28.12.2022 - 21:02
  ,,Na začiatku každého môjho príbehu stála otázka.“ – píše obľúbená spisovateľka Francine Riversová...