Maximálna mužnosť - príručka pre rodinný život

RECENZIA

Edwin Louis Cole: „Maximálna mužnosť – príručka pre rodinný život“

Vydavateľstvo: Slovo života international Bratislava, 2006, ISBN 80-89165-11-7, s.135

Kniha uznávaného rečníka a autora bestsellerov, usporiadateľa konferencií a seminárov E.L. Colyho na ktorých povzbudzuje mužov, aby vo všetkých oblastiach života dosiahli svoj maximálny potenciál, je viac než len knihou. V skutočnosti otvára hlbší pohľad do duše muža, problémoch jeho psychiky i každodenného života, pričom nejde o odbornú publikáciu.
V úvode knihy sa autor zaoberá tzv. Playboyovým problémom mužov a konštatuje, že v našej modernej dobe už nemáme hriechy, pretože samotné evanjelium si najmä muži vysvetľujú psychologicky a slovo „hriech“ nahradili pojmom „problém.“
S problémom totiž nemusíme nič robiť, pretože ľudia majú pre náš problém pochopenie a môžu nám aj odborne pomôcť, za problém sa nemusíme hanbiť a pod. Naproti tomu z hriechu musíme robiť pokánie, musíme ho vyznať a opustiť. E.L. Cole vysvetľuje, že náš moderný vek zamieňa lásku za náruživosť, žiadostivosť a hovorí, že láska je inštinktívna funkcia, reakcia na hlboký výstrih alebo krátku sukňu. Nie všetka vášeň je však láska a láska tiež nie je iba vášeň.
Na ďalších stranách tejto príručky rodinného života, vysvetľuje manželom, že sviatosť manželstva nemožno vyskúšať, rovnako ako nemožno vyskúšať Ježiša, v láske nejde o výber, ale o naplnenie príkazu lásky. Sviatosť nie je ako nové šaty, ktoré treba skúšať až kým sa nám nezapáčia a ak nie, tak vyskúšame druhé, tretie... Boh nám nenavrhuje, aby sme ho počúvali. Boh nám prikazuje, aby sme počúvali.
Na otázku aký má byť muž 21. storočia odpovedal, že to má byť muž činu. Rozhodný, pevný, prísny a nežný zároveň. Bo očakáva od muža, že bude lídrom rodiny. Muž má niesť všetku zodpovednosť za svoje rozhodnutia, má byť zakorenený v Slove, aby bol čím viac podobný Kristovi. Muž v rodine je kňazom rodiny a ako kňaz sa musí modliť za svoju manželku. Tak sa vytvára intímny vzťah s tým, ku komu sa modlíš, s tým, za koho sa modlíš, a s tým, s kým sa modlíš. Modlitba otvára dvere komunikácii medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi a príbuzenstvom. Ak sa manželia prestanú rozprávať , začínajú žiť v domnienkach a domnienka je podľa autora Colyho najnižšia úroveň poznania. Oceniť manželku, pochváliť dobré jedlo, pozvať ženu niekam do spoločnosti, nepodceňovať jej ženskosť, ale ani sa za ňu neskrývať- to sú symptómy zdravej komunikácie v rodine.
Aby sa rodina mohla zmeniť, potrebuje sa zmeniť muž, aby rodina mohla vyrásť, potrebuje vyrásť muž. Muž je príkladom. Zmena, totiž nie je zmenou, dokiaľ sa nič nezmenilo. Hovoriť o zmene, sľubovať ju, robiť predsavzatia – nič z toho nie je zmenou. Nič z toho neuzdraví narušený domov. Zmeniť sa musí hlava rodiny.
Spoločnosť vynakladá mnoho financií na rehabilitačné programy pre mladých, ktorí sú závislí na drogách, počítačoch a alkohole. Pre ženy spoločnosť pripravuje množstvo seminárov, konferencií a kníh, ktoré im pomáhajú naučiť sa byť dobrými ženami. Toto všetko robíme a potom svoje ženy a deti pošleme späť do domovov, kde sú nezmenení muži. Muži, ktorých nik to nevyučoval, muži, ktorí veľmi často spôsobovali deťom a svojim manželkám problémy a ženy a deti sú potom znova tam, kde začali.
Autor E.L. Cole na ďalších stranách knihy vysvetľuje, že cieľom každého ducha klamu a diabolskej doktríny (na mysli má najmä televíziu), je ponížiť a oslabiť energickosť muža, podkopávať jeho kresťanskú mužnosť a tým spôsobiť, aby Kristova moc mala i v tvojom živote malý vplyv. Odmietni takých duchov a také doktríny. Vyžeň ich zo svojho domu a zo svojej rodiny.
Každý muž má tri úlohy v rodine a v spoločnosti. Má viesť, chrániť a vládnuť. Na to, aby dodržiaval tieto úlohy, musí byť však prítomný vo svojej rodine, prítomný duchom nemôže žiť ako tzv. „videoocko“ - denne pred televíziou či PC, pričom svoju ženu a deti núti prevziať na seba neprirodzené úlohy a zodpovednosti.
V tomto bestsellery, ktorí bol preložení do 40 jazykov vysvetľuje, že muži vytvárajú národy. Národ je veľký, pretože muži v ňom sú veľkí. A dnešná spoločnosť trpí neprítomnosťou otcov.
Otcovstvo neznamená len platiť účty, postarať sa deťom o domov a vzdelanie, poskytnúť im rekreáciu, občas ich niečo naučiť a v rôznu dobu ich v istej miere vychovávať. Otcovstvo je komplexná práca, vyžaduje od otca maximálnu mužnosť. Otcovstvo znamená premýšľať, študovať, sledovať, radiť, ovplyvňovať a milovať. Dôležitý čas pre rodinu je čas večere či spoločné stolovania, pri vypnutom televízore. To je čas, kedy deti počúvajú a taktiež sa zverujú so svojimi zraneniami, bolesťami, víťazstvami a požehnaním uplynulého dňa. Je to čas, kedy sa deti učia komunikovať.
Vrelo odporúčam túto knihu nielen mužom, ale aj ich manželkám. Ľahšie tak môžu vniknúť do tajomnej biblickej úvahy o stvorení človeka:„Ako muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27)

Informácie o František Drozd

Obrázok používateľa František Drozd

Krátke info o sebe (nepovinné)

Usilujem sa hľadať spoločné dobro a rozvíjať ho v prospech celej spoločnosti.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu