..Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia..

V istom časopise som čítal, že najviac SMS správ sa posiela práve na Štedrý deň. Ľudia si v nich určite vzájomne želajú zdravie, šťastie, Božie požehnanie, ... ale tento rok som dostal SMS – ktorej jedna časť bola veľmi zaujímavá a znela: ,,...Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia...“ a práve posledná myšlienka je veľmi zaujímavá. ,,...priatelia čo nikdy nezradia...“ určite poznáte ľudí, ktorí sa na vás milo usmievajú a poza váš chrbát vás ohovárajú, určite poznáte ľudí, ktorí ak získali dobré spoločenské postavenie sa zrazu zmenili, určite poznáte ľudí, ktorí ak dostali vysokoškolský titul sa zo dňa na deň stali odborníkmi na všetko... a predsa si želáme aby sme mali priateľov či nikdy nezradia. Aký by mal byť ten priateľ? Vysoký, nízky, pekný, škaredý, mal by mať základnú, strednú, či vysokú školu, mal by mať najlepšie auto, ...? Odpoveď, či vlastne kritéria pri tomto spôsobe výberu ,,priateľa, ktorý nikdy nezradí“ si musí určiť každý sám, a predsa jeden takýto priateľ sa narodil je ním Betlehemské dieťa, ktoré dvíha ruky a pozýva nás aby sme sa stali priateľmi.

Informácie o Stanislav Rentka

Obrázok používateľa Stanislav Rentka

Krátke info o sebe (nepovinné)

Zaujímam sa o všetko čo súvisí s Cirkvou, farnosťou, ekonomikou

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu