Čo zjavuje Boh sám o láske, ktorou nás miluje?

Aký je teda náš nebeský Otec? Ako nás miluje, ako opísať jeho lásku k nám? Aký je ten, ktorého často oslovujeme Otče náš bez pozornosti, bez myšlienky, bez predstavy aj bez citu?

Svätý Ján ho definuje ako lásku: nielen prívlastkom ako „láskavého“ Boha, ale priamo ako lásku samu! Svätý Pavol ho predstavuje, že je „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4). Čo zjavuje Boh sám o láske, ktorou nás miluje? Starý zákon ju predstavuje v mimoriadne milých a nežných obrazoch. Tak prorok Ozeáš vkladá do úst Boha tieto láskavé otcovské slová: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho....A ja som vodil Efraima, vzal som ich na ramená... povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho“ (Oz 11, 1-4). Izaiáš opisuje Božiu lásku dojímavými slovami: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba“ (Iz 49, 15). Na základe týchto slov pomenoval usmievavý pápež Ján Pavol II Boha otcom i matkou a Božiu lásku otcovskou i materskou. Vzbudil tak senzáciu vo svete. Pritom nešlo o lacný feminizmus, lebo Boh je čistý duch, nemá telo a nie je ani mužského ani ženského rodu. Avšak obraz materinskej lásky vhodne vyjadruje jemnocitnú, obetavú, útlu a nežnú lásku, ktorou nás miluje. Boh nás miluje ako otec a ako matka!

Jozef kardinál Tomko.: Boh ma miluje Rozhlasové duchovné cvičenia (SSV 2012)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu

 • 15.11.2006 - 18:45
  „Nebesá rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.“ Sv. písmo Tvrdiť, že svet vznikol...
 • 13.11.2006 - 16:43
  Tento druh dokazovania existencie Boha sa podobá hľadaniu nezvestných, alebo hľadaniu nejakej osoby...
 • 13.11.2006 - 14:38
  Istý známy mi na návšteve našej rodiny povedal, že rodina je tam, kde sa rodí čosi nové...
 • 13.11.2006 - 14:35
  Ľudské práva ako základ demokracie ... Do jednej z mnohých encyklík napísaných pápežom Jánom...
 • 12.11.2006 - 16:51
  (Mk 12,38 -44) Evanjelium ktoré by sme mohli pre dnešnú dobu nazvať evanjeliom o ekonomike, o...
 • 12.11.2006 - 16:35
  „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ježiš Tomášovi) Teraz poznávame čiastočne, no potom z...
 • 06.11.2006 - 12:17
  Po administratívnych textoch je tento príspevok prakticky to prvé, čo je napísané do nových blogov...
 • 06.11.2006 - 11:43
  Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov...
 • 06.11.2006 - 02:01
  Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ). Uvedený...