Čo zjavuje Boh sám o láske, ktorou nás miluje?

Aký je teda náš nebeský Otec? Ako nás miluje, ako opísať jeho lásku k nám? Aký je ten, ktorého často oslovujeme Otče náš bez pozornosti, bez myšlienky, bez predstavy aj bez citu?

Svätý Ján ho definuje ako lásku: nielen prívlastkom ako „láskavého“ Boha, ale priamo ako lásku samu! Svätý Pavol ho predstavuje, že je „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4). Čo zjavuje Boh sám o láske, ktorou nás miluje? Starý zákon ju predstavuje v mimoriadne milých a nežných obrazoch. Tak prorok Ozeáš vkladá do úst Boha tieto láskavé otcovské slová: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho....A ja som vodil Efraima, vzal som ich na ramená... povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho“ (Oz 11, 1-4). Izaiáš opisuje Božiu lásku dojímavými slovami: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba“ (Iz 49, 15). Na základe týchto slov pomenoval usmievavý pápež Ján Pavol II Boha otcom i matkou a Božiu lásku otcovskou i materskou. Vzbudil tak senzáciu vo svete. Pritom nešlo o lacný feminizmus, lebo Boh je čistý duch, nemá telo a nie je ani mužského ani ženského rodu. Avšak obraz materinskej lásky vhodne vyjadruje jemnocitnú, obetavú, útlu a nežnú lásku, ktorou nás miluje. Boh nás miluje ako otec a ako matka!

Jozef kardinál Tomko.: Boh ma miluje Rozhlasové duchovné cvičenia (SSV 2012)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu