O portáli Christ-Net.Sk

Christ-Net.Sk je slovenský kresťanský portál, ktorý vznikol na pôde Katolíckej cirkvi. Jeho úlohou je prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva.

ISSN 1338-273X

Jednotlivé časti portálu

Portál je tvorený modulárnym spôsobom.

Základným modulom je redakčný systém, ktorého obsahom sú články, tématické príspevky, elektronické knihy a študijné materiály, blogy, kalendár akcií a podujatí, elektronické pohľadnice, cirkevné pamiatky (pomoc pri hľadaní a identifikácii odcudzených cirkevných pamiatok), liturgika (liturgický slovník a informácie z liturgickej oblasti) spolu s rozcestníkom a zastrešujúcim rozhraním ďalších častí portálu.

Webhosting tvorí samostatnú obsahovú časť redakčného systému a obsahuje popis webhostingových služieb Christ-Net.Sk (vrátane Fara.Sk a Rehola.Sk), informácie o zabezpečení počítačov a o slobodnom softvéri.

Webmail - časť redakčného systému s informáciami a prístupom k elektronickej poštovej službe portálu a k poštovým schránkam webhostingu prostredníctvom webrozhrania.

Ostatné moduly sú samostatné celky a sú profilované tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám obsahu, ktorému sa venujú:

Breviár - liturgia hodín on-line;

Sv. Písmo a dokumenty - Sväté Písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty II. vatikánskeho koncilu a niektoré encykliky, liturgický kalendár s liturgickými čítaniami;

Mediablog - ľudia, film, hudba a grafika v kresťaskom šate.
Mediablog pripravuje samostatný tím ľudí, ktorí sa venujú hudbe, umeniu, médiám a zaujímavých udalostiam.

Moduly a časti portálu, ktoré ukončili svoju činnosť, resp. sa osamostatnili:

Areopág - diskusné fóra portálu s verejnou i komunitnou časťou.
Od 1.augusta 2012 existuje Areopág ako samostatný web mimo portálu Christ-Net.Sk na webovej adrese areopag.sk;

Chat - diskusné miestnosti.
14. júna 2012 Chat ukončil svoju činnosť. Viac na chat.christ-net.sk;

Rôzne ďalšie časti a projekty portálu, ktoré existovali v jeho starších verziách. Viac na christ-net.sk/historia_portalu.
Podmienky používania portálu a služieb Christ-Net.Sk

Podmienky používania portálu pre registrovaných návštevníkov (blogerov) sú uvedené v Kódexe blogera, v ktorom sú i uvedené práva a povinnosti prevádzkovateľa (vydavateľa a prevádzkovateľa portálu Christ-Net.Sk).

Podmienky využívania webhostingových služieb portálu Christ-Net.Sk sú uvedené v Podmienkach využívania webhostingových služieb, v ktorých sú aj uvedené práva a povinnosti poskytovateľa webhostingových služieb (prevádzkovateľa portálu Christ-Net.Sk).

Informácie o možnostiach kontaktovania v prípade podozrenia z porušenia autorských práv v rámci niektorého z projektov využívajúcich webhostingové služby Christ-Net.Sk môžu vlastníci autorských práv nájsť v časti Informácie pre vlastníkov autorských práv.
Vydavateľ portálu Christ-Net.Sk

Občianske združenie CHRIST-NET.SK
Valachova 23
909 01 SKALICA
IČO: 37839420
DIČ: 2021675282
Informácie o Christ-Net.Sk

Tvorcovia portálu: portál Christ-Net.Sk zastrešujú dvaja katolícki kňazi a viacero laikov, ktorí sa snažia vytvárať spoločenstvo modlitby, bratskej lásky a spolupatričnosti.

Financovanie portálu: portál Christ-Net.Sk je realizovaný zo sponzorských darov a z vlastných prostriedkov tvorcov portálu.

Aktualizácia portálu: stránky sú aktualizované nepravidelne.

Referencie: portál Christ-Net.Sk vznikol koncom roku 2000 s odobrením predsedu Konferencie biskupov Slovenska a samostatne (... v správnom chápaní nášho začlenenia v cirkevnom spoločenstve) pracuje vo vyššie uvedenom zložení.
Fundamentálne otázky ohľadom Christ-Net.Sk

Kresťanský portál: dôvody, ktoré nás viedli k tomu, že tento portál má v názve „kresťanský“ a nie „katolícky“, sú tieto:

1. v Sk 11, 26 čítame, že v Antiochii po prvý raz nazvali Pánových učeníkov kresťanmi;

2. pritom spolu s II. vatikánskym koncilom vyznávame, že jediná Kristova cirkev ... jestvuje v Katolíckej cirkvi, hoci aj mimo jej zväzku sa nachádzajú viaceré prvky posväcovania a pravdy, ktoré ako dary vlastné Cirkvi Kristovej, pobádajú ku katolíckej jednote (por. Lumen Gentium 8);

3. a napokon túžime, aby sa naplnili slová z Pánovej veľkňazskej modlitby: aby všetci boli jedno (por. Jn 17, 20-23 i dokument II. vatikánskeho koncilu Unitatis redintegratio o ekumenizme).

Zámer portálu: prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva.

Príspevky na blogu