Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Boh, ktorý má v teba dôveru

Cronin rozpráva v jednom svojom románe o slávnom profesorovi, ktorý po celý svoj dlhý život bol neveriaci. Keď sa však blížil ku koncu svojho života, niečo sa v ňom zlomilo.

Bolesť rozhodovania

Hlavný problém života je v tom, že človek musí neustále voliť medzi viacerými možnosťami.

Kolovrátok

Kolovrátok je časť portálu Christ-Net.Sk, ktorej obsahom sú krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.