Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Zostaň s nami

Žiar cez nás a buď v nás natoľko prítomný,
aby každá duša mohla v nás vycítiť Tvoju prítomnosť.
Aby tí, ktorých stretneme, keď zdvihnú oči,
nevideli nás, ale teba samého.

Šťastie bez Boha? (výber z myšlienok Benedikta XVI.)

Môžme dosiahnuť skutočné šťastie, ak nebudeme brať na zreteľ Boha?

Boh má vždy spôsob ako sa dostať dnu

Nie je to až tak veľmi dávno, čo v Rusku naštudovali divadelnú hru s názvom Kristus v župane.

On povstal z mŕtvych do lásky

Kresťanská láska stojí a padá na zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. On povstal z mŕtvych do lásky, ktorou je Boh sám.

Potrebujem ťa!

Syn môj, ja ťa potrebujem.

Zošli mi anjela zmŕtvychvstania

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu Kriste, ty si zlomil moc smrti.
Vstal si z mŕtvych a teraz si tu pri mne.
Daj mi skrze svoje zmŕtvychvstanie odvahu tiež vstať z hrobu sebaľútosti,

Môj hriech je príliš veľký

Judáš na seba uvalil obrovskú vinu, keď zradil Ježiša za 30 strieborných, ale ešte strašnejšie bolo, že povedal: Môj hriech je príliš veľký, som stratený.

Príspevky na blogu

 • 13.11.2006 - 14:35
  Ľudské práva ako základ demokracie ... Do jednej z mnohých encyklík napísaných pápežom Jánom...
 • 12.11.2006 - 16:51
  (Mk 12,38 -44) Evanjelium ktoré by sme mohli pre dnešnú dobu nazvať evanjeliom o ekonomike, o...
 • 12.11.2006 - 16:35
  „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ježiš Tomášovi) Teraz poznávame čiastočne, no potom z...
 • 06.11.2006 - 12:17
  Po administratívnych textoch je tento príspevok prakticky to prvé, čo je napísané do nových blogov...
 • 06.11.2006 - 11:43
  Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov...
 • 06.11.2006 - 02:01
  Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ). Uvedený...