Blog používateľa Miroslav Priecel

Voliť - kreťanská a občianska povinnosť !

Občas plačeme, že akú svetskú vrchnosť sme dostali. Robia čudné veci, a nás presviedčajú, že je to pre naše dobro. Keď zistíme, že to ovocie našej vrchnosti chutí ako ostružliny, nadávame na túto vrchnosť s pocitom oprávnenia. Ale sme my tiež bez viny?...

Aj vy môžete pomáhať zachraňovať životy hladujúcim deťom !!!

( Odpoveď na článok : "Tvoje otvorené srdce" od Katky Kováčovej na Christ-net )
Katolícka cirkev už dlhé roky pomáha cez misie aj takýmto deťom v Afrike , či na iných miestach Zeme. A VY SA MOŽETE PRIDAŤ !!! Ak chcete pomáhať, ale nemáte dosť peňazí - môžete vyskúšať Organiztované zbieranie použitých poštových známok. Katolícka cirkev už viac desaťročí organizuje toto zbieranie použitých známok na Slovensku. Pýtate sa, ako to môže pomôcť?

Poznaj svoju vieru!!!

Azda každý vo svojom každodennom živote zažil udalosť, kedy sa od neho žiadalo, aby zaujal ten správny postoj, alebo aby sa správne rozhodoval. Mohlo sa stať niekedy, že od neho záviseli životy, či iné hodnoty. Nikomu nie je jedno, či sa rozhodne správne, či nie. Ani nikomu nie je jedno, či jeho postoj nespôsobí nešťastie...

Možný spôsob apoštolátu laikov

Dnes sa veľa hovorí o evanjelizácii. Pritom sa dosť zdôrazňuje osobný vklad nás - laikov pri "príprave pôdy " apoštolátom a predevanjelizáciou. Svet je ako jedno veľké "pole", či ako "vinica", a mnohí z nás sa cítia povolaní v ňom vydávať osobné svedectvo o Ježišovi - našom Spasiteľovi.
Niektorým môžno chýba väčšia odvaha, či inpulz. a ešte sa necítia celkom istí svojimi výsledkami. Ježiš nás volá: " ... "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) Ako sa teda pustiť do toho, a urobiť " kus dobrej práce" ? ...

Racionálnosť v apoštoláte ...

Azda každý veriaci sa stretol s pojmom "apoštolát", či
"laický apoštolát". Vieme asi, že smeruje veriaceho ku aktívnemu svedectvu o Ježišovi v našom živote, a to aj vo všedných dňoch. Viacerí sa mu venujeme s väčším, či menším úspechom. Boh vie využiš aj naše nesmelé svedectvá, ktoré môžu mať ešte kus cesty ku dokonalosti. Ale ... , myslím, že každý dobrý fudbalista sa poteší dobrej nahrávke viac, ako zle umiestnenej. Tak isto aj Pán Ježiš bude mať väčšiu radosť z našej "dobrej práce" aj pri našom apoštoláte. Teda aj z našej "dobrej prihrávky". Ako na to ?

Úloha formy evanjelizácie

Dnes je človek pomaly už zvyknutý na " mediálne bombardovanie". Taká reklama, hentaká reklama ... Informácie sa hrnú nástojčivo z každej strany, len čo vyjdeme na ulicu. Každá má nejakú intenzitu, nejaký dosah. Odosielateľom záleží, aby informácia zasiahla čo najviac adresátov. Preto sa snaží použiť čo najpriebojnejšiu, najnápadnejšiu a najpresvedčivejšiu formu správy. Vidíme, že forma oznámenia má veľkú úlohu pri odovzdávaní tohto oznámenia. A čo potom apoštolát, predevanjelizácia a evanjelizácia ?

Kedy,ako a kde s perlami?

V dnešnej dobe často vidieť snahu v dobrej viere o sprítomnenie spirituálnosti, živej viery aj v živote dnešnej spoločnosti. Žiaľ, nájdu sa niekoľkí, ktorým spirituálna téma "nejde do karát". A to aj v kultúre. V nedávnej dobe na RTVS 1 vysielali v správach poľutovaniahodný čin poškodenia drevenných sôch našich vierozvestcov odcudzením ich kovových svätožiar . Nie je celkom jednoznačný úmysel tieto sochy poškodiť, ale predsa ku tomu došlo. Jestvuje teda nejaký spôsob " uchrániť naše perly", a ohlasovať ľuďom Radostnú zvesť aj v modernom umení ?

Príspevky na blogu