Dôležitosť fotodokumentácie

Prečo je fotodokumentácia umeleckých predmetov dôležitá?

Umelecké predmety sú častým terčom krádeží. Odcudzené sochy, obrazy a starožitnosti sa niekedy podarí nájsť až po dlhých rokoch, a to často v zmenenej podobe. Sochám zvyknú chýbať niektoré časti (napr. predmety, ktoré sochy pôvodne držali v rukách), alebo sú natreté novými farebnými kombináciami. Ako dokázať, ktorá zo sôch sa práve našla (sú predsa stovky sôch Sv. Jozefa s dieťaťom Ježišom v náručí, Panny Márie, apoštolov)?

V spomenutých prípadoch odborníci siahnu po identifikačnej karte umeleckého predmetu a po jeho fotodokumentácii. Porovnávanie sochy s fotografiami zachycujúcimi pôvodnú sochu zo všetkých strán môže nakoniec vyústiť k identifikácii sochy, čiže k určeniu jej majiteľa.

Že to nie je vždy jednoduché, potvrdzujú aj tri série fotografií sôch zobrazené nižšie. Jeden záber zobrazuje dokumentačnú fotografiu v čase pred krádežou, druhý v čase po nájdení sochy.
Verili by ste, že ide o tie isté predmety?

Panna Mária s dieťaťom

Sv. Agáta

Pieta

Odporúčame preto všetkým majiteľom umeleckých predmetov, aby si nezabudli vyhotoviť dôkladnú fotodokumentáciu. V prípade sôch – zábery sochy zo všetkých strán. Ak je socha časťou nejakého celku (napr. oltára), je užitočný aj záber na umiestnenie sochy v rámci súsošia.

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu